Karmelici Bosi: Papież Franciszek przyjął na audiencji prywatnej o. generała Saverio Cannistra

Ojciec Święty przyjął o. Generała 15 marca 2014 r. Spotkanie trwało 40 min. Sam o. Saverio stwierdził, że czuł się jakby rozmawiał z bratem. Przede wszystkim wyraził miłość i bliskość Zakonu wobec Ojca Świętego. Zapewnił o modlitwie braci i sióstr. W imieniu Zakonu zaprosił Papieża do Hiszpanii na uroczystości związane z 500-leciem urodzin św. Teresy od Jezusa w 2015 r.

Jak podało Radio Watykańskie „głównym tematem rozmowy była rewizja konstytucji apostolskiej regulującej życie mniszek i sióstr klauzurowych”. Na falach rozgłośni o. Cannistrà powiedział: „Papież kilkakrotnie prosił mnie, byśmy zabiegali o ewangeliczny autentyzm. Podkreślił, że naszym punktem odniesienia musi być Ewangelia i wszystko to, czego Ewangelia wymaga. W ten sposób mamy być alternatywą dla różnych postaw i tendencji światowych, które mogą się zakraść również do Kościoła. To pozwoliło mi jeszcze lepiej zrozumieć, dlaczego kard. Bergoglio przyjął imię Franciszek”.

Ponadto Ojciec Święty zwierzył się o. Generałowi ze szczególnego nabożeństwa do św. Teresy od Dzieciątka Jezus, na której, jak powiedział, nigdy się nie zawiódł. Zawsze gdy prosi o coś Świętą z Lisieux, odpowiedź przychodzi w ten czy inny sposób. Róże wciąż spadają.

O. Generał wręczył Ojcu Świętemu album ze zdjęciami z dziesięciu miejsc istniejących w ramach inicjatywy „Miasto Boga” w Kolumbii.

Za: www.karmel.pl