Ruszyła budowa Centrum Misji Afrykańskich

Borzęcin Duży już za pewien czas wzbogaci się w nowy obiekt, który powstanie przy budynku Stowarzyszenia Misji Afrykańskich (SMA).

Ks. Wacław Krzempek- były Przełożony Prowincji Polskiej SMA, a obecnie Koordynator Centrum Misji Afrykańskich poinformował nas, że misjonarze SMA pragną dzielić się szerzej swoim doświadczeniem misyjnym z chrześcijanami w Polsce.

-Każdy z nas misjonarzy SMA ma doświadczenie pracy misyjnej w Afryce. Chcemy tym doświadczeniem dzielić się z innymi poprzez animację misyjną i powołaniową w naszych domach SMA w Polsce.

SMA w Polsce pragnie rozwijać swoje zaangażowanie misyjne we współpracy z wiernymi Kościoła Polskiego oraz lokalnymi organizacjami i partnerami. Dlatego powstały inicjatywy budowy i funkcjonowania dwóch wspólnot SMA w Borzęcinie Dużym i w Piwnicznej-Zdroju. W Piwnicznej-Zdroju powstał Ośrodek Rekolekcyjno-Misyjny (www.sma.pl) zaś w Borzęcinie Dużym powstanie  wkrótce  Centrum Misji Afrykańskich (CMA) obok istniejącego już Domu Prowincji Polskiej SMA i Seminarium Duchownego  SMA. W budynku  CMA  będziemy mogli w odpowiednich warunkach spotykać się z ludźmi, a jednocześnie rozpowszechniać dzieło misji SMA w Polsce. Ponadto we współpracy z Kościołem lokalnym pragniemy angażować się w dzieła ewangelizacji ludzi, których Bóg postawi na naszych drogach życia tu w Polsce, w innych krajach Europy, a przede wszystkim w Afryce.

Teren SMA w Borzęcinie Dużym znajduje się przy skrzyżowaniu dróg (ulic: Warszawskiej i Spacerowej). –To usytuowanie jest dla nas symboliczne ponieważ nasze powołanie misyjne realizuje się na skrzyżowaniu dróg różnych ludzi i kultur. Centrum będzie zatem miejscem otwarcia się na drugiego człowieka w wymiarze jego doświadczeń duchowych i kulturowych. W ten sposób pragniemy iść śladami jednego z największych misjonarzy naszych czasów, jakim był błogosławiony papież Jan Paweł II.

W budynku CMA zostanie wybudowana kaplica p.w.  św. Pawła, muzeum sztuki afrykańskiej, biblioteka, sala konferencyjna, sala dydaktyczna, biura, pokoje, jadalnia i archiwum. W nowym domu będzie prowadzona animacja misyjna SMA,  mająca na uwadze zainteresowanie tematyką misji, kultury afrykańskiej, dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego. Ponadto będą prowadzone  rekolekcje, warsztaty, spotkania i szkolenia. W CMA znajdzie także swoją siedzibę Centrum Charytatywno-Wolontariackie „Solidarni” dzięki czemu uda się nam rozwinąć ideę wolontariatu wśród młodzieży. Będziemy też otwarci na inne, już istniejące, lokalne inicjatywy kulturowe.  CMA powstanie przy drodze do Żelazowej Woli może, więc także i u nas mogą być organizowane w przyszłości koncerty chopinowskie?

Dzieło budowy CMA jest możliwe dzięki wsparciu zachodnich prowincji SMA i różnym dobroczyńcom. W budowie CMA można pomóc przekazując dary na konto SMA z dopiskiem: budowa Centrum Misji Afrykańskich (SMA, ul. Warszawska 826, Borzęcin Duży, Bank PEKAO 94 1240 2034 1111 0000 0308 5215).

W założeniach CMA rozpocznie swą działalność za 3-4 lata. Liczymy na Boże błogosławieństwo i hojność dobroczyńców.

Za: www.sma.pl