Pożegnania: Zmarł ks. Stanisław Krysztopa MIC

marianie.plZ głębokim żalem zawiadamiam Współbraci, że w dniu 1 lipca 2015 roku uległ śmiertelnemu wypadkowi samochodowemu śp. ksiądz Stanisław Krysztopa MIC, członek Domu Zakonnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie. Przeżył lat 52, w Zgromadzeniu 29, w kapłaństwie 23.

Zmarłego ks. Stanisława polecajmy Bożemu Miłosierdziu.

Curriculum vitae

Śp. ks. Stanisław Krysztopa urodził się w rodzinie rolników Wincentego i Teodory z d. Dziuba dnia 9 maja 1963 roku w Mocieszach; ochrzczony 26 maja 1963 r. w Jaświłach, diec. białostocka i tam bierzmowany 26 czerwca 1977 r. Szkołę podstawową ukończył w 1978 r. w Mocieszach. Następnie uczęszczał do Zespołu Szkół Metalowo-Drzewnych w Białymstoku, gdzie zdobył zawód mechanika maszyn. W 1981 roku podjął naukę na podbudowie ZSZ w 3.letnim Technikum Mechanicznym w Łapach; ukończył ją zdając maturę w 1984 r. i uzyskał prawo używania tytułu technik mechanik o specjalności budowa maszyn. Następnie przez rok pracował jako referent ds. zaopatrzenia w Zakładach Metalowych w Białymstoku.

Do Zgromadzenia został przyjęty 23 lipca 1985 r. jako kandydat do prezbiteratu. Najpierw odbył miesięczny postulat klerycki w Stoczku, a następnie nowicjat odbył w roku 1985-86. Pierwszą profesję złożył w Skórcu 8 września 1986 r. W latach 1986-92 ukończył studia filozoficzno-teologiczne w naszym WSD w Lublinie, afiliowanym do Wydziału Teologicznego KUL. Profesję wieczystą złożył w Lublinie dnia 26 sierpnia 1991 roku. Także w Lublinie otrzymał święcenia diakonatu dnia 24 listopada 1991 roku z rąk ks. bpa Ryszarda Karpińskiego, bpa pomocniczego diecezji lubelskiej. Święceń prezbiteratu oddzielił mu w Licheniu bp. Bronisław Dembowski, biskup włocławski dnia 7 czerwca 1992 r.

Po święceniach w ramach zastępstwa wakacyjnego najpierw pełnił obowiązki kapelana w Szpitalu Miejskim w Grudziądzu, a następnie w latach 1992-2000 był tam katechetą i współpracownikiem w duszpasterstwie. W roku 1995 został I radnym domu i domowym duszpasterzem powołań, a w 1998 także wikariuszem tamtejszej parafii. W roku 2000 został przeniesiony do domu zakonnego w Zakopanem na Cyrhli również w charakterze katechety i współpracownika w duszpasterstwie, a w 2002 r. przeniesiony do Warszawy na Marymont, gdzie został wikariuszem, katechetą i II radnym domu. W roku 2004 został przeniesiony do Góry Kalwarii. Podobnie jak w poprzednich miejscach był tam współpracownikiem w duszpasterstwie i katechetą oraz IV radnym domu. W 2005 r. został przeniesiony do Elbląga, tam został proboszczem parafii oraz przełożonym i ekonomem domu. Równocześnie biskup diecezjalny mianował go diecezjalnym referentem ds. zakonów męskich w diecezji elbląskiej.

Ostatnim miejscem pracy śp. ks. Stanisława od 2013 r. był dom zakonny i parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie. Dnia 1 lipca 2015 r. prowadząc samochód, uległ śmiertelnemu wypadkowi drogowemu.

Requiescat in pace.

Za: www.marianie.pl