Pożegnania: Zmarł ojciec Tadeusz Pawlicki SJ

Dnia 20 grudnia zmarł w Gdańsku o. Tadeusz Pawlicki SJ, wieloletni proboszcz w Łodzi, Gdańsku, Gdyni i Świętej Lipce oraz pierwszy dyrektor Ogólnokształcącego Liceum Jezuitów w Gdyni.

Urodził się 31 grudnia 1932 roku w Pniewach k. Poznania. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił 28 stycznia 1952 roku i nowicjat odbył w Kaliszu pod kierunkiem o. Magistra Stefana Dzierżka SJ. Po zakończeniu nowicjatu został skierowany do Starej Wsi i tam dnia 2 lutego 1954 roku złożył pierwsze śluby zakonne. W Starej Wsi kontynuował formację humanistyczną i zdał maturę.

Od 1956 do 1959 studiował filozofię w Krakowie, a następnie odbywał przez dwa lata praktykę duszpasterską w Poznaniu, pomagając dyrektorowi teatru prowadzonemu przez jezuitów przy kościele. To zainteresowanie teatrem i szerzej kulturą będzie potem często obecne w jego duszpasterskich inicjatywach. Od roku 1961 do 1965 studiował teologię w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1964 roku w Kaliszu przez posługę bpa Jana Zaręby.

Od roku 1965 do 1967 studiował teologię pastoralna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W tym czasie angażował się razem z innymi jezuitami w odnowę liturgii w duchu Soboru Watykańskiego II.

Następnie przez dwa lata pracował w Bydgoszczy, pomagał w parafii, uczył religii i prowadził ministrantów. Przez kolejne dwa lata podobne obowiązki wykonywał w jezuickiej parafii w Łodzi, pomagając również o. Superiorowi.

W roku 1971/72 odbył III probację w Czechowicach pod kierunkiem o. instruktora Mieczysława Bednarza SJ. Po probacji został skierowany do Łodzi i tam został mianowany superiorem oraz proboszczem parafii. Był wtedy zaangażowany m.in. w pracę duszpasterską z rodzinami. Również w tym okresie spotkał się z Drogą Neokatechumenalną i kontynuował to zaangażowanie do końca swego życia.

Dnia 22 kwietnia 1978 roku w Warszawie złożył uroczystą profesję zakonną na ręce o. Prowincjała Tadeusza Koczwary. Od 1 stycznia 1977 r. został konsultorem Prowincji i to zadanie wypełniał do 1987 r.

Od 1978 roku został skierowany do Gdańska Wrzeszcza i tutaj został superiorem oraz proboszczem. Podejmował w tej parafii wiele inicjatyw duszpasterskich. Od 1980 r. organizował bardzo cenione Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej. Po sześciu latach w 1984 r. został posłany do Gdyni i tam został proboszczem oraz superiorem wspólnoty od 1984 do 1987 r. Po przeniesieniu nowicjatu do Gdyni był dalej proboszczem parafii oraz przez rok ministrem, organizując wszystko co było konieczne dla funkcjonowania nowego kolegium.

W 1988 roku został skierowany do Świętej Lipki i objął obowiązki proboszcza oraz przełożonego wspólnoty. W tym sanktuarium rozpoczął organizowanie letnich koncertów muzycznych i to dzieło trwa do dzisiaj.

W 1994 roku został wysłany do organizowania Ogólnokształcącego Liceum Jezuitów w Gdyni i potem został jego pierwszym dyrektorem. Po sześciu latach przy tworzeniu nowej szkoły zakończył tę pracę we wrześniu 2000 roku i został skierowany przez przełożonych do Gdańska Wrzeszcza. W tej parafii pamiętany był i ceniony jako dawny, dynamiczny proboszcz, pomagał tam przez kolejne lata, angażując się nadal w posługę we wspólnotach neokatechumenalnych. W r. 2004 otrzymał od Rady Miasta Gdańska medal Księcia Mściwoja II za wybitne zasługi dla miasta Gdańska, m.in. za organizowane przez niego Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej.

Ze względu na pogarszający się stan zdrowia w 2012 roku powrócił do kolegium w Gdyni do infirmerii. Zmarł w szpitalu w Gdańsku dnia 20 grudnia 2013 roku. Odszedł do Pana w 81. roku życia, w 61. powołania zakonnego i w 50. roku kapłaństwa. Śp. o. Tadeusz Pawlicki był człowiekiem bardzo dynamicznym, niekiedy porywczym, ale głęboko zatroskanym o innych i oddanym pracy apostolskiej.

Pogrzeb śp. o. Tadeusza Pawlickiego odbędzie się odbędzie się w Gdyni, w piątek – 27 grudnia br.

Leszek Mądrzyk SJ