Program VI Pielgrzymki Międzydiecezjalnej Osób Życia Konsekrowanego do Matki Bożej Gostyńskiej na Świętą Górę

Prezentujemy Program VI  Pielgrzymki  Międzydiecezjalnej Osób Życia Konsekrowanego do Matki Bożej Gostyńskiej na Świętą Górę, dnia 13 września 2014 r. Podczas tej pielgrzymki zaplanowane jest spotkanie z przełożonymi lub delegatami męskich Instytutów Życia Konsekrowanego archidiecezji poznańskiej i z innych diecezji.

Godz. 9:30 rozpoczęcie– Ks. Marek Dudek- Superior Księży Filipinów

 • odsłonięcie obrazu Matki Bożej Świętogórskiej
 • Godzinki ku czci Matki Bożej
 • Konferencja–ks.dr Jacek Stefański – Ojciec Duchowny WSD Kalisz
 • Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

Godz. 12:00 MSZA ŚWIĘTA KONCELEBROWANA

 • przewodniczy i homilię głosi Ks. Bp Edward Janiak – Kalisz
 • powitanie Biskupa – siostry referentki

Liturgia:

 • Posługa liturgiczna przy ołtarzu – klerycy Oblaci i Filipini
 • I czytanie – siostry Elżbietanki
 • Psalm międzylekcyjny – siostry Szarytki|
 • Modlitwa wiernych – siostry Służebniczki Starowiejskie
 • Procesja z darami    – siostry Salezjanki i siostry Jezusa Miłosirnego 

–       procesja do grobu Sióstr Zakonnych, które były internowane w czasach PRL-u i wspólne odmówienie modlitwy Anioł Pański

Przerwa obiadowa

Spotkanie przełożonych lub delegatów męskich domów zakonnych z Referentem archidiecezji poznańskiej  – sala nr 46

Godz. 14:30Bazylika

 • Zaprezentowanie postaci – Rok bł. Edmunda Bojanowskiego w 200 rocznicę Jego urodzin – Siostry Służebniczki Wlkp.
 • Świadectwo Sióstr Służebniczek
 • Nieszpory – prowadzone przez Kleryków WSD Oblatów OMI  z Obry

Godz. 16:00– Zakończenie Pielgrzymki

Zobacz: www.filipini.gostyn.pl