Promocja edycji krytycznej rękopisów E. Bojanowskiego

10 marca 2017 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa Perły polskiej myśli edukacyjnej. Nowe źródła do poznania myśli i dzieła Edmunda Bojanowskiego.

Celem konferencji była prezentacja krytycznej edycji Notatek Edmunda Bojanowskiego oraz Kompendium edukacyjnego Edmunda Bojanowskiego. Prelegenci w swoich wystąpieniach niczym prawdziwi poławiacze pereł, wydobywali z bogatej, nieznanej dotąd spuścizny rękopiśmiennej wielkopolskiego społecznika, literata, folklorysty, pedagoga i Założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, bł. Edmunda Bojanowskiego, nowe wątki jego badań i zainteresowań. Znawcy warsztatu naukowego: historycy, edytorzy, literaci, archiwiści i językoznawcy ukazali bogactwo tego nowego źródła historycznego, które może stać się przedmiotem badań wielu dziedzin i dyscyplin naukowych. Przede wszystkim jednak zostało rzucone nowe światło na sylwetkę duchową bł. Edmunda Bojanowskiego, którego przykład życia może stać się inspiracją do twórczego działania i fascynującego odkrywania myśli badacza polskiej kultury, historii, literatury i folkloru. Perły zawsze budziły podziw, nie dziwi więc tytuł konferencji, gdyż Piękno jest na to by zachwycało do pracy, praca by się zmartwychwstało, jak trafnie skonstatował prof. Józef F. Fert, łącząc dwie wybitne osobowości dziewiętnastowiecznej epoki: Norwida i Bojanowskiego w różnorodnych aspektach pojęcia pracy.

Konferencję zorganizował Instytut Historii KUL, Instytut Leksykografii KUL, Katedra Katechetyki Szczegółowej KUL oraz Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL. Czy jednak tylko przypadek sprawił, że sympozjum odbyło się w rocznicę śmierci (10.03.1902) s. Marii Filipiak – tej, która jako pierwsza przełożona dębickiej gałęzi służebniczek, stała się stróżem owych Notatek, by zachować je, aby mogły zostać wydobyte ze skarbca pamięci, by budować tożsamość przyszłych pokoleń? A może to znak, że nadszedł ten czas – także dzięki ludziom ogarniętym pasją poszukiwaczy polskich pereł kultury.

s. M. Agnieszka Skrzypek SBDNP

www.bdnp.pl