Home WiadomościZ kraju Węgierskie odznaczenie dla przeora Jasnej Góry o. Mariana Waligóry

Węgierskie odznaczenie dla przeora Jasnej Góry o. Mariana Waligóry

Redakcja

Ojciec Marian Waligóra, przeor częstochowskiego Klasztoru Paulinów na Jasnej Górze otrzymał wysokie węgierskie odznaczenie państwowe.

Prezydent Węgierskiej Republiki odznaczył Krzyżem Zasługi Republiki Węgierskiej o. Mariana Waligórę, przeora częstochowskiego klasztoru na Jasnej Górze, w uznaniu jego służby duszpasterskiej na rzecz społeczności węgierskiej zarówno w kraju jak i poza granicami Węgier, a także za pogłębianie przyjaźni polsko-węgierskiej i za spełnianą rolę w badaniu i pielęgnowaniu pamiątek o węgierskim powiązaniu. 15 marca w ramach uroczystości z okazji Narodowego Święta Węgier w Sali pod Kopułą węgierskiego Parlamentu wysokie odznaczenie państwowe przekazali prezydent Węgierskiej Republiki János Áder, premier Węgier Viktor Orbán i przewodniczący Zgromadzenia Narodowego László Kövér.

Węgierską wersję telewizyjną o uroczystości przekazania można obejrzeć pod następującym linkiem: www.mediaklikk.hu/video/kossuth-es-szechenyi-dijak-atadasa (Ojciec Marian Waligóra odbiera odznaczenie Krzyża Zasługi w 57:15 minucie)

*

Ojciec Marian Waligóra już jako młody zakonnik uczył się języka węgierskiego, do czego skłonił go fakt, że korzenie Zakonu Paulinów -z uwagi na węgierskie założenie – sięgają do Węgier, ale już wtedy myślał i o tym, że w ten sposób łatwiej mu będzie utrzymywać kontakty z węgierskimi paulinami. Już wtedy stworzył poważny system kontaktów z osobami, które odgrywały ważną rolę w kształtowaniu przyjaźni polsko-węgierskiej.

Przesłanki te odegrały bardzo ważną rolę w tym, że po święceniach kapłańskich jako młody diakon trafił na Węgry do klasztoru paulinów w Pécsu i przez rok pełnił tam pracę duszpasterską, jednocześnie pogłębiając znajomość i przywiązanie do języka, historii i kultury węgierskiej. Podczas swego pobytu w Pécsu odegrał ważną rolę w powstaniu Klubu Polskiego, a także w szerzeniu duszpasterstwa wśród mieszkających tam Polaków.

Po pobycie na Węgrzech został umieszczony w głównym klasztorze Zakonu Paulinów, na Jasnej Górze w Częstochowie. gdzie najpierw został mianowany zastępcą kierownika sanktuarium, a w roku 2014 zastępcą przeora klasztoru i w tym samym roku przeorem klasztoru. Pełniąc każdą pozycję i służbę, uważał za bardzo ważne zadanie pomoc w umacnianiu węgierskiego zakonu paulinów.

Ojciec Marian Waligóra darzy szczególną uwagą węgierskich pątników, zawsze wzywa ich, oczekuje i z wielką serdecznością przyjmuje w Częstochowie, na Jasnej Górze. Wybitnie przyczynił się do urzeczywistnienia inicjatywy pociągowej pielgrzymki przyjaźni polsko-węgierskiej z Budapesztu do Częstochowy. W tej ważnej pielgrzymce, organizowanej do sanktuarium już po raz szósty, corocznie bierze udział ok. 1000 pielgrzymów szukających odnowy duchowej, pośród których obecni są również i wysocy urzędnicy państwowi.

Szczególną uwagę i z wielką serdecznością otacza przybywających z Węgier przedstawicieli władz państwowych, delegacje, przedstawicieli wysokich władz kościelnych, czyni wszystko by sprostać wymaganiom gościnności, zawsze obdarowując ich pamiątkami czerpanymi z duchowego skarbca sanktuarium.

Ważnym znakiem poświęcenia uwagi węgierskim pątnikom jest troska o to, aby węgierscy przybysze otrzymali informacje o sanktuarium w ich języku ojczystym, pod jego nadzorem wydawane są w języku węgierskim biuletyny, książki, płyty CD. Tak samo ważna jest sumienne troska o pielęgnację założonych przez Węgrów klasztorów lub o pamiątki mające węgierskie powiązania, o łączące dane.

Ojciec Marian Waligóra systematycznie wypowiada się po węgiersku w Radio Watykańskim, a także w radio węgierskim, jednocześnie z wielką uwagą za każdym razem wspomaga pracę, nagrania węgierskich mediów w Częstochowie, ciągle umacniając węgierskie kontakty z Polskim Sanktuarium Narodowym.

Odpowiadając na częste zaproszenia przybywa na Węgry, gdzie prowadzi daleko wiodące prace duszpasterskie, odprawia uroczyste i odpustowe msze święte, prowadzi rekolekcje, bierze udział a także współdziała w wydarzeniach na Węgrzech mających powiązanie z polskością. Z wielkim zaangażowaniem przyczynia się do zachowania pamięci i umocnienia szacunku do Świętego Papieża Jana Pawła II.

Ojciec Marian Waligóra w znacznej mierze popiera naukowe prace badawcze o powiązaniach węgierskich w niezwykle wartościowym archiwum i bibliotece na Jasnej Górze w Klasztoru Paulinów w Częstochowie, a zwłaszcza prace węgierskich naukowców w Częstochowie. Dużo robi na rzecz opracowania wyników badań, odgrywa także ważną rolę w organizowaniu i przeprowadzaniu różnorodnych konferencji związanych z historią zakonu paulinów – tak więc są to najczęściej posiedzenia mające powiązania węgierskie.

Ojciec Marian Waligóra na podstawie własnych doświadczeń dobrze zna i troszczy się o los Węgrów przebywających poza ojczyzną. Wielokrotnie odwiedza węgierskie miejscowości leżące poza granicami kraju, i wszędzie stara się popierać narodowość węgierską, dając w ten sposób świadectwo temu, że przyjaźń nie kończy się na granicach państwowych, lecz istnieje naprawdę pomiędzy oboma chrześcijańskimi narodami.

Ojciec Marian Waligóra w dużym stopniu przyczynił się do pogłębienia przyjaźni polsko węgierskiej. Również i jego działalności zawdzięczamy, że wydarzenia wyrażające i symbolizujące przyjaźń między oboma narodami, są wzajemnym odnalezieniem się w duchu polskiego i węgierskiego narodu.

Znaczenie to znacznie przerasta w ścisłym tego słowa znaczeniu działalność religijną, ponieważ wspólnie służy pogłębieniu przyjacielskich kontaktów polskiego i węgierskiego narodu, które żywe jest zarówno na poziomie jednostki, społeczności jak również i państwa.

Dr. Szentirmay Tamás

*

W oficjalnym uzasadnieniu przyznania dla o. Mariana Waligóry Krzyża Zasługi Republiki Węgierskiej, czytamy:

MARIAN ADAM WALIGÓRA, a częstochowai Jasna Góra Pálos Kolostor házfőnöke részére a hazánkban és a határon túli magyarság körében végzett lelkipásztori szolgálata, valamint a magyar-lengyel barátság elmélyítésében és a czestochowai pálos kolostor magyar vonatkozású emlékeinek kutatásában, ápolásában vállalt szerepe elismeréseként.

Serdecznie gratulujemy Ojcu Przeorowi Jasnej Góry i dziękujemy za udostępnione materiały prasowe.

o. Stanisław Tomoń

Za: www.jasnagora.com

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda