Przesłanie z terenu byłego niemieckiego obozu Auschwitz

Przesłanie ministra prowincjalnego krakowskiej prowincji franciszkanów o. Mariana Gołąba na dzień wspomnienia św. Maksymiliana Marii Kolbego z terenu byłego niemieckiego obozu Auschwitz:

Za: www.franciszkanie.pl