Home Rok Życia KonsekrowanegoRok Życia Konsekrowanego w Polsce Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość osób konsekrowanych w Polsce

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość osób konsekrowanych w Polsce

Redakcja

jmsW Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przez trzy dni (21-23 kwietnia) obradowali wyżsi przełożeni zakonów, zgromadzeń zakonnych i instytutów świeckich. Ogólnopolskie sympozjum dotyczyło przeszłości, teraźniejszości i przyszłości życia konsekrowanego w Polsce.

Metropolita lubelski abp Stanisław Budzik podczas mszy św. inaugurującej powiedział, że w tym czasie wszyscy chcemy się uczyć, „jak w jedności uobecniać Chrystusa w świecie“.

Uczestnicy spotkania razem się modlili, słuchali referatów, debatowali i pracowali w grupach na terenie klasztorów: dominikanów, służebniczek dębickich, pallotynów, sercanów, marianów, karmelitów bosych, kapucynów i urszulanek.

Rozmowy dotyczyły rzeczywistości, w których osoby konsekrowane są silnie obecne, a ich oddziaływanie bardzo widoczne. Są to m.in.: edukacja przedszkolna, szkolna i akademicka; opieka nad chorymi i niepełnosprawnymi; służba rodzinie, formacja kobiety, matki, ewangelizacja kultury i obecność w środkach społecznego przekazu; posługa charytatywna bezdomnym i ubogim; kontemplacja oraz działalność misyjna.

Przełożeni próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, jak dziś mogą działać razem dla wypełnienia misji, jednocześnie zachowując różnorodność charyzmatów i żyjąc głęboką duchowością. W tym zadaniu miały pomóc im wystąpienia zaproszonych gości – profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Papieskiego Fakultetu Teologicznego.

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina przekonywał, że powołaniem osób zakonnych jest wskazywać wszystkim – świeckim i duchownym – na nadchodzące  niebo, zapowiadać Królestwo Boże.

Bp Antoni Dydycz podkreślił, że duszą nowej ewangelizacji „jest głębokie życie wewnętrzne“.

O. prof. Andrzej Derdziuk OFMCap stwierdził, że „im bardziej upodobnimy się do Jezusa, tym bardziej Go uobecnimy w świecie“.

Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski zachęcał, aby każda osoba konsekrowana nabrała przekonania, że całe życie musi się uczyć i pozwolić się formować.

Na zakończenie trzydniowych obrad do wyższych przełożonych przyjechał nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore.

Ksiądz arcybiskup zaznaczył, że znaczenie i prestiż stanu osób konsekrowanyh nie wypływa z ubioru ani z wielkości i pomyślności wspólnot, w jakich żyją, ani nawet z dzieł, którym służą. „One pochodzą ze świadectwa, jakie dajecie o Jezusie  Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym“ – podkreślił.

Nuncjusz apostolski zapewnił, że prosi Boga o światło dla nich, aby odkrywali Boże plany na przyszłość i teraźniejszość życia konsekrowanego w Polsce“.

Przedstawiciele czterech konferencji zakonów i instytów świeckich wystosowali list do Ojca Świętego Franciszka. Wyrazili w nim wdzięczność za ustanowienie Roku Życia Konsekrowanego, zadeklarowali swoją gotowość do podejmowania nowych wyzwań, złożyli obietnicę wspaniałomyślnego odpowiadania na wezwania Ducha Świętego i zapewnili papieża o swojej modlitwie za niego i w jego intencjach.

Sympozjum towarzyszyła wystawa, przybliżająca pierwszych polskich misjonarzy-męczenników: o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka, którzy w tym roku – 5 grudnia – zostaną w Peru wyniesieni na ołtarze. Ich sylwetki w specjalnym wystąpieniu przybliżył o. Jarosław Zachariasz, przełożony krakowskiej prowincji franciszkanów, do której należeli Słudzy Boży.

Przełożeni obejrzeli też międzyzakonne widowisko teatralne „Wspólny dom“, przygotowane przez salezjanina ks. Mariusza Lacha.

W międzyczasie Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce uzupełniła wakujące stanowisko w Konsulcie. Na członka zarządu wybrała gdańskiego prowincjała franciszkanów o. Jana Maciejowskiego.

jms

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda