Przygotowania do proklamacji Świętego Antoniego Patronem Przeworska

Z radością informujemy, że zbliża się chwila ogłoszenia dekretu Stolicy Apostolskiej ustanawiającego Świętego Antoniego z Padwy Patronem Miasta Przeworska.

Uroczysta Msza Święta z udziałem księży biskupów, przedstawicieli dwóch dekanatów przeworskich i władz miasta odprawiona zostanie w kościele OO. Bernardynów, 13 czerwca br. o godz. 11:00. W jej trakcie nastąpi uroczyste odczytanie dekretu i zawierzenie miasta Świętemu Patronowi. Ojcowie Bernardyni przygotowują się do tego uroczystego dnia przez dziewięciowtorkową nowennę i kazania głoszone we wszystkich parafiach Przeworska.

Kult Świętego Antoniego w Przeworsku koncentruje się wokół obrazu autorstwa Ojca Franciszka Lekszyckiego, namalowanego ok. 1645 r. Podczas odpustu w 1687 r. z pielgrzymką do Świętego przybył król Jan III Sobieski. Pierwszą łaskę za wstawiennictwem Świętego odnotowano w Przeworsku w 1718 r. Jedno z kazań odpustowych wygłoszone ku czci Świętego przez ks. Józefa Ignacego Kocieńskiego zostało w 1754 r. wydane drukiem we Lwowie. Na przełomie XIX i XX w. przy klasztorze działało Pobożne Stowarzyszenie Świętego Antoniego, do którego należało ok. 1500 osób.

Zachowała się księga cudów doznanych za wstawiennictwem Świętego w Przeworsku, zawierająca informacje o łaskach z lat 1852-1960. W 1962 r. wizerunek Świętego Antoniego umieszczono w bocznej, XVIII-wiecznej kaplicy.

Obecnie wierni gromadzą się licznie przed ołtarzem Świętego w każdy wtorek. Wielką popularnością cieszy responsorium „Si quearis”, które odśpiewywane jest przez przeworskich zakonników na życzenie wiernych o każdej porze dnia…

O. Kazimierz Kowalski OFM

Za: www.bernardyni.com