Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów u Werbistów w Warszawie

1 grudnia 2012 roku w Domu Misyjnym Księży Werbistów w Warszawie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie członków Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów poświęcone wyborom nowych władz w kadencji 2012-2014 oraz założeniom programowym.

Nowymi przewodniczącymi Rady zostali: dr Agata Skowron-Nalborczyk – ze strony katolickiej i Musa Czachorowski – ze strony muzułmańskiej. Skarbnikiem został wybrany werbista o. Stanisław Grodź SVD.

Radę Chrześcijan i Muzułmanów powołano w Warszawie, w dniu 13 czerwca 1997 roku. Na prośbę strony muzułmańskiej, udział chrześcijan ograniczono do Kościoła katolickiego i zmieniono nazwę. 10 lutego 1998 Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Radę Wspólną Katolików i Muzułmanów.

Mimo katolicko-sunnickiego charakteru Rady, jej deklaracja programowa mówi o otwartości na pozostałe wyznania chrześcijańskie oraz inne kierunki ortodoksyjnego islamu.

Na płaszczyźnie doświadczenia religijnego Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów zainspirowała spotkania modlitewne wyznawców obu religii, które zainicjowały Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce.

Wpisanie tego dnia (26 stycznia każdego roku) do kalendarium oficjalnych wydarzeń religijnych jest wymownym gestem dialogicznym Episkopatu Polski. Dzień ten jest zarówno potwierdzeniem szacunku katolików do muzułmanów, jak i zaproszeniem do kształtowania klimatu dialogu religijnego w naszym kraju.

Funkcję Współprzewodniczącego Rady podczas kadencji: 2008-2010 i 2010-2012 (statutowo tylko tyle można) pełnił werbista o. Adam Wąs SVD, który wcześniej (przez dwie kadencje) był jej Sekretarzem Generalnym.

Jan Wróblewski SVD

Za: www.werbisci.pl