Redemptoryści: O. Marek Saj nagrodzony Medalem KEN

28 maja 2014 roku, podczas dorocznego święta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, nasz współbrat o. prof. UKSW dr hab. Marek Saj otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej nadawany nauczycielom i innym osobom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy wychowawczej i naukowej.

Za: www.redemptor.pl