Redemptoryści: Obrady XV Kapituły Prowincjalnej

W Tuchowie w dniach 6-10 lutego obraduje XV Kapituła Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. Sesja poświęcona jest dyskusji nad prawodawstwem wewnętrznym Prowincji Warszawskiej, tzw. Statutami prowincjalnymi.

Zadaniem Kapituły jest odnowienie prawodawstwa w duchu wierności charyzmatowi Zgromadzenia uwzgledniając współczesne realia Kościoła i zgromadzenia zakonnego oraz wyzwania apostolskie ze strony  dzisiejszego świata. W Kapitule bierze udział 43 delegatow  reprezentujących redemptorystów Prowincji Warszawskiej oraz delegaci z Wiceprowincji Bahia (Brazylia), Resistencia (Argentyna) i Regii św. Gerarda.

Za: www.redemptor.pl