Redemptoryści: Ogłoszenie Roku Jubileuszowego ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy

redemptor.plJezus powiedział do ucznia: Oto Matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie (J 19, 27)

Drodzy Współbracia, Siostry, Świeccy Współpracownicy i Przyjaciele!

26 kwietnia 2016 r. będziemy obchodzić 150. rocznicę przywrócenia ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy do kultu publicznego w kościele św. Alfonsa Liguoriego w Rzymie. Jak już wiecie, redemptoryści będą przeżywać to wydarzenie w trzech etapach: przygotowanie, właściwe świętowanie jubileuszu oraz gorliwa promocja nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w odnowionym zaangażowaniu ewangelizacyjnym. Centralna Komisja obchodów rozpoczęła już swoje prace i koordynuje przygotowania we współpracy z osobami i komisjami w Konferencjach, (W)Prowincjach i Regiach Zgromadzenia.

Niniejszym listem oficjalnie ogłaszam Rok Jubileuszowy, który rozpocznie się w święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 27 czerwca 2015 r. i będzie trwać do następnego Jej święta, tj. 27 czerwca 2016 r.

Przywołany powyżej fragment Ewangelii św. Jana czytany jest w święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W czasie Roku Jubileuszowego przypominamy sobie jeszcze raz, że jesteśmy powołani, by pójść za przykładem umiłowanego ucznia i „przyjąć do siebie” Maryję, Matkę Nieustającej Pomocy, tak jak przyjęliśmy Jej ikonę w kościele św. Alfonsa w Rzymie!

Przywrócenie ikony do kultu publicznego

Przez trzysta lat ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy była czczona w Rzymie w kościele św. Mateusza. Po zajęciu miasta przez wojska napoleońskie w 1798 r. kościół ten został zniszczony, a ikona przeniesiona do klasztoru augustianów przy kościele NMP w Posterula, gdzie umieszczono ją w prywatnej kaplicy zakonnej.

Na prośbę o. Mikołaja Maurona, przełożonego generalnego Zgromadzenia Redemptorystów, w dniu 11 grudnia 1865 r. błogosławiony papież Pius IX powierzył ikonę redemptorystom, aby przywrócili ją do publicznego kultu w kościele św. Alfonsa, który został zbudowany na miejscu dawnego kościoła św. Mateusza. Powierzając ikonę opiece o. Maurona i misjonarzy redemptorystów papież Pius IX poprosił, „by uczynili ją znaną na całym świecie”.

Po starannej renowacji, 26 kwietnia 1866 r. ikona została wniesiona w uroczystej procesji do kościoła św. Alfonsa. Od tego momentu obserwujemy stałe i ciągle rosnące nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny pod wezwaniem Nieustającej Pomocy nie tylko w Rzymie, ale także na całym świecie.

Jubileuszowe wydarzenia w Rzymie

W Roku Jubileuszowym odbędą się trzy ważne celebracje w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy znajdującym się w kościele św. Alfonsa w Rzymie.

1. Oficjalne otwarcie Roku Jubileuszowego

W dniach 27-28 czerwca 2015 r. będziemy świętować oficjalne otwarcie Roku Jubileuszowego. W sobotę, 27 czerwca, w święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy, zgromadzimy się jako redemptoryści na Mszy św. i czuwaniu modlitewnym przed cudowną ikoną w kościele św. Alfonsa.

W niedzielę wieczorem, 28 czerwca, będziemy tradycyjnie celebrować uroczystą Mszę św. w kościele oraz przejdziemy po okolicznych ulicach w procesji z ikoną Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

2. Przywrócenie ikony do publicznej czci

26 kwietnia 2016 r., w 150. rocznicę przywrócenia ikony do kultu publicznego, będzie celebrowana uroczysta Msza św. przed oryginalną ikoną w kościele św. Alfonsa.

3. Oficjalne zamknięcie Roku Jubileuszowego

W dniach 25-26 czerwca 2016 r. w kościele św. Alfonsa zostanie uroczyście zamknięty Rok Jubileuszowy. Celebracja ta zbiegnie się ze świętem Matki Bożej Nieustającej Pomocy i tradycyjną procesją.

Pozostałe szczegóły będą ogłaszane w miarę zbliżania się celebracji. W czasie Roku Jubileuszowego zapraszamy (W)Prowincje, parafie, instytuty życia konsekrowanego, diecezje oraz pielgrzymów (zarówno indywidualnych, jak i w grupach), aby przybyli do Rzymu na modlitwę przed cudowną ikoną Matki Bożej Nieustającej Pomocy, szczególnie w czasie wspomnianych już oficjalnych wydarzeń. Zawsze jednak można przybyć z pielgrzymką w innym, dogodnym czasie.

Celebracje i wydarzenia w Konferencjach, (W)Prowincjach i Regiach Zgromadzenia

Zgodnie z zaleceniem bł. papieża Piusa IX, misjonarze redemptoryści z pewnością uczynili tę ikonę znaną na całym świecie. Od 150 lat nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy towarzyszy nam, redemptorystom, gdziekolwiek się udajemy. Jesteśmy obecni w ponad 80 krajach, zanieśliśmy to nabożeństwo na każdy kontynent i w każdy zakątek świata. Można je także spotkać w Kościołach wschodnich, zarówno katolickich jak i prawosławnych. W wielu miejscach kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy poprzedził redemptorystów, jak to było np. na Haiti, w Korei czy Ghanie. Została Ona ogłoszona patronką wielu zgromadzeń zakonnych, diecezji i parafii.

Pod tym wezwaniem ikona czczona jest także w niektórych kościołach protestanckich oraz przez wyznawców innych religii – szczególnie w Azji część nowo ochrzczonych przypisuje łaskę wiary i chrzest święty udziałowi w Nieustannej Nowennie.

Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest jednym z najbardziej znanych i kochanych obrazów Maryi w świecie. Nieustanna Nowenna – sprawowana w kościołach i kaplicach, domach i szpitalach, transmitowana przez radio, telewizję i internet – umacnia dziś wiarę i modlitwę milionów wierzących.

W tym duchu zachęcamy każdą Konferencję, Jednostkę i wspólnotę redemptorystów do zaplanowania wydarzeń i celebracji w tym Jubileuszowym Roku. Już uprzednio prosiłem każdą (W)Prowincję i Regię o wyznaczenie osoby, która będzie w kontakcie z Centralną Komisją w Rzymie. Wiele Jednostek już to uczyniło, a pozostałe proszę o ich powołanie wraz z nominacjami na nowe czterolecie oraz przesłanie ich danych do Rzymu i Koordynatora Konferencji.

Centralna Komisja przygotowała wiele sugestii, które mogą być wykorzystane przez Konferencje i Jednostki w planowaniu Roku Jubileuszowego. Ze swej strony chciałbym przekazać kilka innych propozycji:

1. W dniu 11 grudnia 2015 r. będziemy obchodzić 150. rocznicę papieskiego wezwania, by „uczynić tę ikonę znaną na całym świecie”. Proponuję, by w każdym kościele i wspólnocie redemptorystów zaznaczyć to wydarzenie i podkreślić światowy zasięg nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

2. Każda Jednostka może wziąć pod uwagę jakieś wydarzenie na każdy miesiąc jako wyraz uczestniczenia w Roku Jubileuszowym – odnowienie Nieustannej Nowenny, celebracja liturgiczna, warsztaty pisania ikon, rekolekcje, itd.

3. Każda Jednostka może wejść w kontakt z innymi wspólnotami zakonnymi, parafiami i kościołami, gdzie oddawana jest cześć Matce Bożej Nieustającej Pomocy i zaplanować wspólne obchody.

Oczywiście, usilnie wspieramy Konferencje i (W)Prowincje, które już planują kongresy, publikacje i inne wydarzenia.

Centralna Komisja obchodów jubileuszu ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Centralna Komisja pracuje wytrwale, by przygotować materiały i zachęcać do lokalnych inicjatyw w Roku Jubileuszowym. Zasiada w niej przedstawiciel każdej Konferencji, a przewodniczy jej Radny Generalny. Oto skład Komisji:

  • o. Juventius Andrade, Radny Generalny, Przewodniczący Komisji
  • o. Piotr Chyła, Centrum Duchowości Redemptorystowskiej
  • o. Brendan Kelly, Sekretarz Generalny
  • o. Marek Kotyński, Prowincja Warszawska, Europa
  • o. Phil Dabney, Prowincja Baltimore, Ameryka Północna
  • o. Dirson Ferreira Gonҫalves, Prowincja Campo Grande, Ameryka Łacińska i Karaiby
  • o. Joseph Echano, Wiceprowincja Manila, Azja – Oceania
  • o. Patrice Nyanda, Wiceprowincja Afryki Zachodniej, Afryka i Madagaskar
  • Towarzyszy im o. Biju Madathikunnel z Biura Komunikacji w Rzymie.

W bliskiej przyszłości Komisja chce zaprezentować następujące materiały:

• artykuły o Matce Bożej, szczególnie pod wezwaniem Nieustającej Pomocy

• opracowania nt. duchowości i historii ikony

• inne materiały i pomoce modlitewne

Wiele z tych pomocy można znaleźć na oficjalnej stronie jubileuszu: www.iconoflove.org. Strona ta będzie stale uaktualniana.

Obchody jubileuszu 150-lecia odnowienia kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w czasie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.

Wierzę, że jest to dziełem Opatrzności, iż jubileusz ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy zbiega się z Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia ogłoszonym przez papieża Franciszka, który rozpocznie się 8 grudnia 2015 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, głównej Patronki Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela.

Św. Alfons Liguori czcił Maryję szczególnie jako Matkę Miłosierdzia i Ucieczkę Grzeszników. Jako Nieustająca Pomoc całego ludu Bożego służy Ona „tajemnicy Odkupienia” w Chrystusie (Konst. 32). W swych medytacjach nad modlitwą Salve Regina w dziele „Wysławianie Maryi” św. Alfons niestrudzenie przedstawia Maryję, Matkę Miłosierdzia, jako naszą nieustającą pomoc, wzór i przewodniczkę. Ojciec Święty kończy bullę „Misericordiae Vultus”, ogłaszającą Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, słowami, które poruszają serca wszystkich, którzy kochają Matkę Bożą Nieustającej Pomocy:

„Myśl moja biegnie teraz do Matki Miłosierdzia. Słodycz Jej spojrzenia niech nam towarzyszy w tym Roku Świętym, abyśmy wszyscy potrafili odkryć radość z czułości Boga. Nikt tak jak Maryja nie poznał głębokości tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem. Wszystko w Jej życiu zostało ukształtowane przez obecność miłosierdzia, które stało się ciałem. Matka Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego weszła do sanktuarium miłosierdzia Bożego, ponieważ wewnętrznie uczestniczyła w tajemnicy Jego miłości. (…)

Pod krzyżem Maryja wraz z Janem, uczniem miłości, stała się świadkiem słów przebaczenia, które wyszły z ust Jezusa. Najwyższy akt przebaczenia dla tego, kto Go ukrzyżował, ukazuje nam, jak daleko może sięgać Boże miłosierdzie. Maryja potwierdza, że miłosierdzie Syna Bożego nie zna granic i dociera do wszystkich, nie wykluczając nikogo. Zwracamy się do Niej słowami starożytnej, a zarazem zawsze nowej modlitwy, zaczynającej się od słów Salve Regina [Witaj Królowo] prosząc, aby nigdy nie przestała zwracać ku nam swoich miłosiernych oczu i uczyniła nas godnymi kontemplacji oblicza miłosierdzia swojego Syna Jezusa” (MV 24).

Ojciec Święty zaprasza nas do wyruszenia w pielgrzymkę w Nadzwyczajnym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia – w niej towarzyszy nam Maryja, Matka Miłosierdzia, którą czcimy także jako Nieustającą Pomoc. Misjonarze redemptoryści wiedzą, że miłość do Maryi nie jest opcjonalną częścią naszej duchowości. Jest ona nieodzowna, by zrozumieć „copiosa redemptio” – obfite Odkupienie i pełnię życia, do której jesteśmy powołani przez Jezusa, naszego Najświętszego Odkupiciela.

Wezwani przez Odkupiciela, by nieść Dobrą Nowinę ubogim i opuszczonym, oddajemy nasze życie dla obfitego Odkupienia w komunii z Maryją, naszą Nieustającą Pomocą. Ona towarzyszy nam, gdy głosimy Ewangelię ciągle na nowo. Ona ukazuje nam oblicze miłosierdzia, którym jest Jej Syn, Jezus Chrystus. Ona także uczy nas, jak być uczniami – misjonarzami, którzy „znają rewolucyjną moc czułości i miłości” (EG 288).

Niech Rok Jubileuszowy odnowienia kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy wprowadzi nas głębiej w Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, abyśmy przez nasze słowa i życie mogli głosić tę radość Ewangelii, która przynosi wszystkim obfite Odkupienie! Niech św. Alfons Liguori stale uczy nas miłości i dziecięcego zaufania do Maryi, które cechowały całe jego życie. Niech Duch Święty prowadzi nas przez to świętowanie i rozpali nasze serca!

Wasz brat w Odkupicielu
Michael Brehl CSsR, Przełożony Generalny

Rzym, 26 kwietnia 2015
Prot. N. 0000 073/2015

Za: www.redemptor.pl