Redemptoryści – Perth: trwa trzecia faza XXV Kapituły Generalnej

Trzecia faza XXV Kapituły Generalnej dla Konferencji Redemptorystów Europy rozpoczełą się w Perth w Szkocji w poniedziałek, 4 września 2017 r.

Faza kanoniczna odbyła się w Tajlandii w listopadzie 2016 r. Obecne spotkanie ma zastanowić się przede wszystkim nad sposobami wprowadzenia jej decyzji w życie na kontynencie europejskim.

Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego o. Michaela Brehla CSsR. W czasie homilii mówił: „Jak tłum w synagodze w Nazarecie jesteśmy czasem niespokojni i niepewni wobec zmian. Musimy pamiętać – jak Jezus – że zostaliśmy posłani w mocy Ducha Świętego na misję”.

W czasie obrad O. Generał przypomniał specyficzne cele trzeciej fazy kapituły:

  • komunikacja i przekazanie całemu Zgromadzeniu ducha obrad fazy kanonicznej w Tajlandii
  • poszukiwanie sposobów implementacji decyzji fazy kanonicznej, aby odnowić życie apostolskie Zgromadzenia, kontynuować proces restrukturyzacji dla misji i pogłębić ducha solidarności w nim
  • zapewnić Zarządowi Generalnenu możliwości komunikacji wizji i planu dla Zgromadzenia na lata 2016-2022; jest on przedstawiany kapitularzom w Perth, a następnie mają oni rozwinąć go odpowiadający mu plan dla Konferencji Redemptorystów Europy

Oczywiście, te zadania wykraczają poza kilka dni obrad, więc każda konferencja utworzy Komisję ds. Życia Apostolskiegi i Restrukturyzacji, która następnie przygotuje szczegóły takiego planu, bazując na swoich priorytetach apostolskich oraz plan restrukturyzacji jednostek konferencji, aby plan apostolski mógł zostać wcielony w życie.

Bezpośrednio po obradach trzeciej fazy kapituły odbędzie się X Zebranie Konferencji Redemptorystów Eueropy, także w tym samym miejscu. Obrady zakończą się 10 września.

W obradach udział bierze  36 redemptorystów z 14 jednostek w Europie oraz międzyprowincjalnej wspólnoty w Albanii – reprezentują 1399 Współbraci. Obecne są także dwie osoby świeckie, blisko współpracujące z naszym Zgromadzeniem, z Prowincji Londyńskiej i Madryckiej. Obecni są również Polacy: o. Jacek Zdrzałek CSsR – Koordynator KRE, o. Janusz Sok CSsR – Przełożony Prowincji Warszawskiej, oo. Andrzej Wodka CSsR i Piotr Chyła CSsR – członkowie kapituły, o. Zenon Gieniec CSsR – Przełożony Regii św. Gerarda w Rosji i Kazachstanie, o. Zdzisław Stanula CSsR – Przełożony Prowincji Francuskiej.

o. Jacek Zdrzałek CSsR, Koordynator KRE

Źródło: cssr-europe.com; cssr.com

Za: www.redemptor.pl