Redemptoryści: Zmarł o. Kazimierz Kudroń CSsR

O. Kazimierz Kudroń urodził się  31.07.1930 r. w Lipinach k. Dębicy. Po ukończeniu 6 klasy szkoły powszechnej podjął naukę w juwenacie redemptorystów w Tuchowie a następnie w Toruniu. Odbył służbę wojskową. Wstąpił do Zgromadzenia Redemptorystów – dnia 1.08.1953 r. rozpoczął nowicjat, 15.08.1955 złożył pierwszą profesję, a 2.08.1959 profesję wieczystą. Dnia 27.08.1961 przyjął święcenia prezbiteratu. Pracował jako misjonarz w Tuchowie. W latach 1975-1995 pracował w Stanach Zjednoczonych, głównie w środowisku polonijnym. Podczas stanu wojennego i w latach następnych organizował akcję pomocy charytatywnej dla rodaków w Ojczyźnie. Osiągnąwszy wiek emerytalny, wrócił do Polski i zamieszkał we wspólnocie domu zakonnego w Tuchowie. Ostatnie lata życia naznaczone były krzyżem choroby.

O. Kazimierz Kudroń przeżył 82 lata, z tego w kapłaństwie 51 lat a w Zgromadzeniu Redemptorystów 58 lat. Zmarł 25.09 br. w Tuchowie.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

Msza św. pogrzebowa odbędzie się w piątek 28 września  o godz. 10.30 w Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie.

Za: www.redemptor.pl