Rekolekcje portalu profeto.pl: 360 sekund przed Zesłaniem, dzień 5. (video)

Dar umiejętności, który pomaga nam w dostrzeganiu Stwórcy, broni nas też przed bałwochwalstwem. Chodzi bowiem o to, by w rzeczach stworzonych widzieć ich Stwórcę, a nie czynić sobie z nich bożków. Zapraszamy na kolejne spotkanie rekolekcyjne!

Za: www.profeto.pl