Rekolekcje portalu profeto.pl: 360 Sekund – Serce w serce z Jezusem, cz. 3.

Spotkanie trzecie. Dziś Jezus staje pośród nas, pokazując nam Swoje rany oraz Swoje otwarte serce. Tam, gdzie my sami budujemy mury, gdzie stawiamy warowne zamki, tam właśnie On, Jezus, dokonuje coraz większego otwarcia. Pozwólmy Mu na to.

Za: www.profeto.pl