Rekolekcjoniści i spowiednicy na jasnogórskim sympozjum

BPJG25. Sympozjum Rekolekcjonistów, Ojców Duchownych Seminariów i Spowiedników Kapłańskich trwa w dniach 25-28 stycznia na Jasnej Górze. Tematy podejmowane na tegorocznym spotkaniu to: „Nowe życie w Chrystusie”, „Światowe Dni Młodych” i „Rok Miłosierdzia”. 

Sympozjum zorganizowane przez Komisję Episkopatu ds. Duchowieństwa ma charakter zarówno modlitewny, jak i formacyjny. W programie tradycyjnie znajdują się m.in.: Liturgia Godzin, Msze św., Apel Jasnogórski oraz wykłady i konferencje. W spotkaniu uczestniczą ojcowie duchowni diecezjalni i dekanalni, księża głoszący rekolekcje i konferencje, spowiednicy kapłanów i osób konsekrowanych.

Wśród prelegentów są m.in.: członkowie Komisji ds. Duchowieństwa: abp Wacław Depo, metropolita częstochowski; abp senior Stanisław Nowak z Częstochowy; bp senior Paweł Socha z Zielonej Góry; a także: bp opolski Andrzej Czaja; bp Damian Muskus, biskup pomocniczy arch. krakowskiej i bp Adam Wodarczyk, biskup pomocniczy arch. katowickiej.

„Jest to ważne przeżycie duchowe w tym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia nie tylko dla nas duszpasterzy w Polsce, ale również dla duszpasterzy polonijnych – podkreśla ks. Wiesław Wójcik, dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego przy Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej i moderator krajowy Ruchu Apostolatu Emigracyjnego – Tegoroczne nasze spotkanie, przeżycie duchowe na Jasnej Górze ma swoje ogromne znaczenie w kształtowaniu i formowaniu naszych sumień i w naszym przygotowaniu do posługi szafarza Sakramentu Pokuty i Pojednania. Nie tylko doświadczamy sami Bożego Miłosierdzia tutaj na Jasnej Górze, ale równocześnie od wybitnych wykładowców, profesorów, znawców tej tematyki możemy uczyć się i pogłębiać znaczenia Bożego Miłosierdzia, stawać się tymi miłosiernymi apostołami tu i teraz, po to, by w najbliższych dniach i miesiącach posługując, jako rekolekcjoniści i spowiednicy w Polsce i za granicą być autentycznymi i mądrymi świadkami Bożego Miłosierdzia”.

„Sakrament spowiedzi jest to sakrament miłosierdzia, ponieważ każdy grzech, który popełniamy, słabość, której ulegamy, jest jakąś winą w stosunku do Pana Boga, który pragnie, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego Obliczem, abyśmy byli także ludźmi, którzy są coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa – mówi ks. dr Tomasz Rusiecki, dyrektor Krajowy Unii Apostolskiej Kleru, ojciec duchowny kapłanów diec. kieleckiej – Sakrament Pokuty i Pojednania ma szczególny wymiar i szczególne znaczenie w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia. Ten Rok jest, można by powiedzieć, swego rodzaju lekcją nawrócenia, życia łaską Boga, którą czasem możemy utracić na skutek grzechu, ale którą wciąż możemy odzyskać poprzez Sakrament Pokuty i Pojednania”.

„Wiele miejsca w czasie tego sympozjum poświęcamy Bożemu Miłosierdziu, rozpoczynając od pochylenia się nad misterium Sakramentem Chrztu św., ponieważ od tego sakramentu wszystko się zaczyna, to jest ten jakby pierwszy dotyk Miłosierdzia w naszym życiu, którym Pan Bóg uwalnia nas od grzechu pierworodnego” – wyjaśnia ks. dr Tomasz Rusiecki.

We wtorek, 26 stycznia Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Na początku homilii abp Wacław Depo mówił o medialnych atakach na Episkopat Polski. „Cel ataków jest zawsze taki sam, odebrać autorytet nauczania Kościołowi czyniąc go jednym z głosów areopagu” – zaznaczył. „Ewangelię trzeba przyjąć, i rozważać, i głosić w całości, nigdy w oderwaniu od historii i dziejów Kościoła, bo zbyt wielu pojawiło się na świecie i w Polsce reformatorów religijnych i humanistów, ale bez odniesienia do Boga” – podkreślił arcybiskup. „A kiedy Kościół dzisiaj mówi o granicy dobra i zła, jest spychany na margines i do tzw. życia prywatnego” – zauważył.

„Ojciec Święty Benedykt XVI przypomniał nam, mamy być przede wszystkim specjalistami w dziedzinie życia duchowego, przewodnikami sumień i dusz ludzkich, gdyż wielu dziś chce zdobyć ludzi programem dyktatury, relatywizmu, gdzie nie ma prawdy absolutnej, pełzającej ateizacji i amoralności. Dlatego prośmy Ducha Świętego przez wstawiennictwo Maryi, Przedziwnej Pomocy i Obronie, abyśmy głębiej rozumieli nasze powołanie i posłannictwo wobec świata” – powiedział kaznodzieja.

We środę, 27 stycznia Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej przewodniczył abp senior Stanisław Nowak. „Spowiednik jest przedstawicielem miłosiernego Boga Ojca – podkreślił w homilii arcybiskup – Spowiednik ma reprezentować Boga Miłosiernego, i tę wielką funkcję swoją wypełniać w duchu Miłosierdzia (….) Ale ten, który się spowiada, musi dać materię do tego, żeby był rozgrzeszony, musi żałować za grzechy, chcieć poprawy, chcieć zadośćuczynienia. I oto ta wielka rola dobrego ojca duchownego, spowiednika, że jakby przeskakuje kratki konfesjonału, klęczy przy grzeszniku, tym, który się spowiada, i razem z nim walczy o Miłosierdzie Boże. Bo czasem przychodzą ludzie nie dość dysponowani, nie dość żałujący, nie dość płaczący z powodu swoich grzechów, wtedy można powiedzieć nie ma sakramentu, bo nie ma spotkania grzechu z Miłosierdziem Bożym, grzechu wyznanego. I tutaj ta wielka, wielka sprawa, żeby kapłani byli do końca zajęci penitentem, żeby na niego czekali, żeby mu pomagali w wyspowiadaniu się”.

o. Stanisław Tomoń 
BPJG / mn

Za: www.jasnagora.com