Home WiadomościZ kraju Relacja z 5 i 6 dnia Zebrania Prowincjalnego Prowincji Chrystusa Króla SAC

Relacja z 5 i 6 dnia Zebrania Prowincjalnego Prowincji Chrystusa Króla SAC

Redakcja

SACPrzedostatni dzień Zebrania Prowincjalnego rozpoczął się Mszą św. z formularza naszych błogosławionych męczenników Józefa Stanka i Józefa Jankowskiego. Przewodniczył jej ks. Stanisław Tylus SAC, historyk i archiwista, w otoczeniu najmłodszych uczestników Zebrania Prowincjalnego.

Homilię natomiast wygłosił ks. Wojciech Jurkowski SAC – Naczelny Kapelan ZHP. Swoje rozważania oparł na tajemnicy Królestwa Bożego. Mówił: Królestwo Boże już jest – jest w nas i pośród nas. Postawmy sobie pytanie: kim my jesteśmy? I kim chcielibyśmy być w tym Królestwie? Mamy być ziarnem rzuconym w ziemię. Taką jest nasza historia. Zaczęliśmy od bycia najmniejszym ziarnem, wzrastaliśmy w rodzinach, szkołach, parafiach. Trafiliśmy do Stowarzyszenia, które kiedyś też było najmniejszym ziarnem. Dzisiaj jesteśmy piękną i wielką wspólnotą. 

Ks. Jurkowski przypomniał ponadto uczestnikom liturgii o wiecznej konsekracji, która łączy nas wszystkich. To ona najlepiej przypomina nam o tym, że Regułą podstawową naszego najmniejszego Stowarzyszenia jest życie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tą drogą poszli nasi współbracia męczennicy, błogosławieni ks. Jankowski i ks. Stanek. Jeśli chcemy być tak jak oni – ziarnem, trzeba nam być tak jak oni sługami. Do końca… – powiedział ks. Wojciech.

O godz. 9.00 w sali obrad miała miejsce modlitwa brewiarzowa i – jak codziennie – pokrzepiające słowo ojca duchownego Zebrania Prowincjalnego. Tym razem ks. Wiesław Guła zachęcił nas do rozeznania miejsca i roli pallotyna w dziele nowej ewangelizacji. Przypomniał, że jedną z przewodnich idei dla Pallottiego było jednoczenie wysiłków w celu ożywiania wiary i rozpalenia miłości. Zachęcał przy tym do maksymalizmu apostolskiego wyrażanego przez Pallottiego w słynnej formule wciąż icoraz bardziej. 

Po zatwierdzeniu Komunikatu z czwartego dnia obrad Zebrania Prowincjalnego, ojcowie kapitulni przeszli do prezentacji i głosowanie nad zmianami i propozycjami modyfikacji w Statutach Prowincjalnych oraz wnioskami i propozycjami nadesłanymi z Zebrań Wspólnot miejscowych. Czas ten był bogatym w dyskusję i wymianę poglądów na konkretne omawiane tematy. Spotkanie to – z przerwą obiadową – trwało do godz. 19.15.

Warto nadmienić, iż kilku współbraci zaatakowanych wirusem grypy i trawionych gorączką, nie mogło w całości i w pełni uczestniczyć w obradach ZP.

Na koniec dnia, miało miejsce nabożeństwo dziękczynne połączone z osobistą Adoracją Najświętszego Sakramentu.

Ostatni dzień XXIII Zebrania Prowincjalnego Prowincji Chrystusa Króla, rozpoczął się Jutrznią o godz. 7.30, której przewodniczył ks. Sylwester Matusiak SAC ze wspólnoty ołtarzewskiej.

Tym razem trochę wcześniej, bo o godz. 8.30, miała miejsce inauguracja ostatniego etapu obrad Zebrania. Na wstępie była modlitwa, później słowo ojca duchownego, w którym wybrzmiało pytanie: czy rzeczywiście doświadczyliśmy obecności Ducha Świętego podczas tego spotkania?Temat Ducha Świętego i Jego działanie było widoczne we wszystkich punktach dnia, który w zasadniczej części poświęcony był wyborom i podsumowaniom. Najpierw skoncentrowano się na wyborze delegatów na XXII Zebranie Generalne. I tak spośród współbraci Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Prowincji Chrystusa Króla, na delegatów do Rzymu zostali wybrani:

I delegat – ks. Mirosław Mejzner;
II delegat – ks. Artur Stępień (j.);
III delegat – ks. Zenon Hanas.

Ich zastępcami w kolejności wyboru zostali: ks. Grzegorz Kurp (z-ca I delegata), ks. Zdzisław Słomka (z-ca II delegata) i ks. Piotr Machnacki (z-ca III delegata)

Spośród braci Prowincji Chrystusa Króla delegatem został br. Stanisław Dzierlatka, a jego zastępcą br. Piotr Chrzanowski.

Delegatem spośród współbraci z Ukrainy został ks. Stanisław Kantor, a jego zastępcą ks. Piotr Worwa.

Natomiast delegatem Prowincji spośród współbraci pracujących na Słowacji został ks. Piotr Lasota, zaś zastępcą – ks. Dariusz Latuszek.
Wszyscy wybrani dziś delegaci, wraz z dwoma uczestnikami z urzędu, którymi są ks. prowincjał Józef Lasak i ks. Witalij Gorbatych – prokurator generalny, reprezentować będą Prowincję Chrystusa Króla na XXII Zebraniu Generalnym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, które odbędzie się w podrzymskiej miejscowości Ariccia w dniach 19 września do 15 października 2016 r.

W tym miejscu należy zauważyć, że Zebranie Generalne rozpocznie się od wyjątkowego i mocnego akcentu, jakim jest zaplanowana na 17 września na Sardynii beatyfikacja Sługi Bożej Elżbiety Sanny, świeckiej członkini Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

Po wyborze delegatów na Zebranie Generalne przyszła pora na uformowanie dwóch komisji, których kadencja trwa do kolejnej kapituły prowincjalnej.

Do Komisji ds. Zebrania Prowincjalnego wybrani zostali następujący współbracia: ks. Artur Stępień (j.), ks. Sławomir Radulski, ks. Grzegorz Kurp (przewodniczący) i ks. Wojciech Sadłoń.

Drugą jest Komisja ds. Pośrednictwa i Arbitrażu. W jej skład weszli: ks. Piotr Machnacki (przewodniczący), ks. Krzysztof Czapla oraz ks. Andrzej Mucha. Ich zastępcami natomiast zostali wybrani: ks. Józef Nowak, ks. Wojciech Juszczuk i br. Stanisław Dzierlatka.
W trakcie ostatniej sesji, ks. Artur Stępień junior, zaprezentował Dokument końcowyXXII Zebrania Prowincjalnego, którego przygotowanie i podział na rozdziały odwołuje się do słów modlitwy-zawołania św. Siostry Faustyny: „JEZU UFAM TOBIE!”.

Ten dokument – jak czytamy we wstępie – naśladuje trójpodział wg. słów: „Jezu ufam Tobie”. Pierwszy rozdział kieruje swą myśl na fundamentalną wartość naszego życia, którą jest Osoba Jezusa Chrystusa. Drugi znajduje inspirację w wymiarze zaufania, które budzi odwagę do przekraczania siebie. Trzeci natomiast, podejmując tematykę apostolstwa, znajduje odniesienie w wymiarze relacyjnym, w spotkaniu z „ty”.
Ostatnim punktem XXIII Zebrania Prowincjalnego była Msza św. pod przewodnictwem ks. Józefa Lasaka, przełożonego prowincjalnego. W swojej homilii odnoszącej się do czytań liturgicznych dnia, ks. Lasak przypomniał m.in. pytanie z porannej medytacji: Czy rzeczywiście doświadczyliśmy obecności Ducha Świętego, dokonując refleksji na temat stanu naszej Prowincji Chrystusa Króla? Jej kondycji, blasków, cieni, perspektyw na przyszłość w świetle motta zebrania: Regułą  podstawową naszego najmniejszego Stowarzyszenia jest życie Pana naszego Jezusa Chrystusa?
Ksiądz Prowincjał przyznał, że działanie Ducha Świętego zawsze go intrygowało. Zawsze stawiałem sobie pytanie: jak rozeznać co jest z jego natchnienia, a co jest z mojego natchnienia, czy z mojego działania? – dzielił się ze współbraćmi swoim doświadczeniem posługi przełożeńskiej ks. Józef Lasak. I jak stwierdził, w pierwszym odczuciu bardzo pomocne okazały się w tym m.in. rozważania kardynała Martiniego. W nich odkrył, że działanie Ducha Świętego poznajemy dopiero po owocach.

Drugi obraz działania Ducha Świętego, to historia Dawida. Namaszczony pośród braci, nie od razu przejmuje władze królewską. Autor Księgi Samuela mówi: od tego momentu Duch Święty opanował Dawida. Od chwili namaszczenia, do koronacji upływa długi okres czasu. A Duch zaczął działać w Dawidzie od momentu namaszczenia. Na koniec Ksiądz Prowincjał powiedział: Nasze Zebranie Prowincjale dziś się kończy. Ale w rzeczywistości zaczyna się jego realizacja, dojrzewanie. Od nas zależy, czy zobaczymy ten piękny, dojrzały owoc naszych wysiłków, trudów współbraci z naszych wspólnot, którzy nadesłali wnioski z nadzieją. W swoim czasie i w różnorodnej formie ten owoc, który tu się zawiązał będzie owocował i dojrzewał. Jestem przekonany, ze Duch Święty będzie nas wspierał w naszych pragnieniach i wysiłkach.

Msza św. w konstancińskim „wieczerniku” oficjalnie zakończyła XXIII Zebranie Prowincjalne. Wraz z błogosławieństwem, współbracia pallotyni z 17 krajów świata zostali rozesłani do głoszenia Dobrej Nowiny, do bycia przekazicielami światła Bożego, do ogarnięcia innych tym światłem Bożym.

Anno Domini 2016

Za: www.pallotyni.org

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda