Relikwie bł. Jana Pawła II w dwóch sanktuariach szensztackich

17 listopada br. w Otwocku-Świdrze i 4 grudnia br. na Górze Chełmskiej w Koszalinie, w roku beatyfikacji Jana Pawła II i w czasie przygotowań do 100. Ruchu Szensztackiego, odbyły się instalacje Relikwii błogosławionego Jana Pawła II do sanktuariów szensztackich Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.

Relikwie przekazał na prośbę kustoszek – Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi, ks. kard. Stanisław Dziwisz dnia 12 października 2011 r. Sanktuaria należą do „duchowej sieci” sanktuariów szensztackich, obecnych na wszystkich kontynentach. W Polsce jest ich 6, z czego dwa wspomniane, mają swoje szczególne znaczenie.

Instalacji 17 listopada br. do Sanktuarium Wierności w Otwocku-Świdrze dokonał ks. abp Henryk Hoser, Ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. Sanktuarium to jest pierwszą kaplicą Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej powstałą w Polsce (1981) i duchowym centrum Ruchu Szensztackiego.

Ks. Arcybiskup w homilii powiedział, że wydarzenie to „przejdzie do historii jako kamień milowy rozwoju charyzmatu” Instytutu w Polsce. Następnie wskazał na obecność relikwii jako odpowiedzi na naturalną potrzebę kontaktu człowieka z tym co duchowe, z osobą, ale i z nauczaniem bł. Jana Pawła II, które porównał do ”niewyczerpanej kopalni skarbów”. Celebrans z wielką przenikliwością zachęcił wszystkich obecnych, aby także charyzmat Szensztatu odczytywać w świetle tego nauczania, bo znajdziemy w nim wątki, które jak źródła były rozpoczęte przez założyciela, o. J.Kentencha. Jan Paweł II rozwijał je także w swoim nauczaniu jako wielkie „intuicje”, podkreślając apostolstwo, misyjność Kościoła i uniwersalizm posłania na cały świat.

Sanktuarium na Górze Chełmskiej w Koszalinie jako jedyne sanktuarium szensztackie na świecie zostało poświęcone przez Namiestnika Chrystusa, bł. Jana Pawła II dnia 1 czerwca 1991 r. (IV pielgrzymka do Ojczyzny). W słowach poświęcenia usłyszeliśmy wtedy: „Prosimy Cię + pobłogosław to sanktuarium i spraw, niech Jej [Maryi] obecność i wstawiennictwo pomaga w wychowaniu nowego człowieka na chwałę i cześć Twojego Imienia”. Tego dnia Jan Paweł II powiedział także: „Czy słowa Boga wypowiedziane na Synaju nie odezwały się również dalekim echem tu, na tej Górze? Tu ma być pielęgnowana wierność nowemu przymierzu Boga z ludźmi”. Podejmując to przesłanie sanktuarium otrzymało ideał Sanktuarium Przymierza.

Wielka chwila ponownego przybycia na Górę Chełmską bł. Jana Pawła II w znaku relikwii dnia 4 grudnia br. była głębokim doświadczeniem spotkania z Nim. Uroczystości instalacji przewodniczył ks. bp. Paweł Cieślik z Koszalina, krajowy protektor Ruchu Szensztackiego. Obecni byli mieszkańcy miasta, pielgrzymi oraz członkowie Ruchu Szensztackiego, którzy przeżywali w tym dniu swoje adwentowe skupienie.

Jednym z elementów uroczystości było procesjonalnie przejście członków Ruchu z relikwiami Błogosławionego, umieszczonymi w relikwiarzu-krzyżu papieskim, drogą od bramy u stóp Góry do Sanktuarium Przymierza. To symbolicznie pielgrzymowanie Relikwii bł. Jana Pawła II wskazało, że to On, Wielki Pielgrzym prowadzi nas do Sanktuarium – Domu Matki, gdzie czeka Królowa Przymierza, aby wychowywać serca i przygotowywać je na przyjście Chrystusa.

Dar obu instalacji wypełnia wdzięcznością wspólnotę Sióstr Szensztackich i cała rodzinę szensztacką w Polsce i pogłębia świadomość zadania jakie jest zawarte w nauczaniu bł. Jana Pawła II – wierności Nowemu Przymierzu, nauce Dekalogu w naszej Ojczyźnie i charyzmatowi założyciela Szensztatu w służbie nowej ewangelizacji.

s. M.Kamila Skorupka

Więcej na: www.siostry.szensztat.pl