Relikwie krwi bł. Jana Pawła II w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym

W środę 5 września 11-osobowa delegacja z Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie, którą tworzyli: salezjanie z ks. dyrektorem Romanem Wortolcem, siostry salezjanki i pracownicy świeccy, udała się w pielgrzymce do Krakowa, gdzie z rąk kardynała Stanisława Dziwisza odebrała relikwie krwi Błogosławionego Jana Pawła II.

Pomysł poproszenia o relikwie Wielkiego Misjonarza świata – Papieża Polaka zrodził się dużo wcześniej. Osoba Jana Pawła II jest przecież bardzo związana z misyjnym dziełem Kościoła. On sam odwiedził 135 krajów, głosząc wszędzie Chrystusa. Na jego apel ożywiła się salezjańska działalność misyjna na kontynencie afrykańskim, a w następstwie wyjazdu wielu polskich salezjanów na misje do Afryki powstał Salezjański Ośrodek Misyjny.

Błogosławionemu Janowi Pawłowi II bardzo zależało na ożywieniu idei wolontariatu młodzieżowego, w tym także misyjnego. Jego papieskie nauczanie poświęcone było również działalności misyjnej Kościoła. To wszystko stało się inspiracją, by poprosić o relikwie Jana Pawła II.

Kardynał Stanisław Dziwisz z radością przekazał je Ośrodkowi na ręce ks. dyrektora Romana Wortolca. Życzył dalszej owocnej pracy na rzecz misji i udzielił błogosławieństwa obecnym w Krakowie, ale także wszystkim misjonarzom, misjonarkom, wolontariuszom misyjnym i darczyńcom misji salezjańskich. Cenny dar relikwii został przekazany w tej sali krakowskiej Kurii na Franciszkańskiej 3, z której przez okno bł. Jan Paweł II przekomarzał się z młodzieżą podczas swoich pielgrzymek do Polski.

Pielgrzymkę do Krakowa poprzedziło triduum przygotowujące do tego ważnego wydarzenia. Relikwie krwi Błogosławionego Jana Pawła II zostaną umieszczone w specjalnej gablocie przy kaplicy Ośrodka, gdzie znajduje się już ornat Papieża Polaka, w którym sprawował Mszę św. w parafii w Castelgandolfo, obsługiwanej przez salezjanów.

Źródło: www.misje.salezjanie.pl

Za: www.salezjanie.pl