Uroczystości odpustowe na Świętym Krzyżu

W niedzielę rozpoczęliśmy uroczystości odpustowe Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego. W uroczystej sumie o godz. 12.00 celebrowanej na błoniach świętokrzyskich pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp Edwarda Frankowskiego, biskupa pomocniczego diecezji sandomierskiej, uczestniczyło blisko osiem tysięcy wiernych. Wśród pielgrzymów byli obecni przedstawiciele parlamentarzystów, władz wojewódzkich i samorządowych województwa świętokrzyskiego.

W dniu wczorajszym od wczesnych godzin rannych, ruch pielgrzymkowy na Świętej Górze Relikwii Drzewa Krzyża Świętego był wzmożony. Rozpoczęliśmy doroczny odpust Podwyższenia Drzewa Krzyża Świętego, który potrawa do następnej niedzieli, tj. 16.09 br., Nie zabrakło pielgrzymów, którzy jak co roku przybyli w pielgrzymce pieszej z: Łącznej, Wzdół, Bodzentyna z parafii. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Psar z parafii MB Pięknej Miłości, Skorzeszyc z parafii św. Rozalii, Piotrkowa Trybunalskiego, Suchedniowa z parafii św. Andrzeja i Tarczka.

Przez cały dzień kazania głosił ks. Kan. Szczepan Janas, proboszcz parafii św. Bartłomieja ze Staszowa. W słowie skierowanym do wiernych, ukazał Świętokrzyskie Sanktuarium jako miejsce spotkania Boga, gdzie w sposób szczególny doświadczamy Jego miłości i przebaczenia …dla mnie osobiście to miejsce jest wyjątkowe i nie powtarzalne. Tutaj jako kapłan pielgrzymuję od wielu lat, tutaj czerpię siłę i moc do służby Bogu i ludziom. Dziękuję Bogu, że na drodze mego powołania pomógł mi odnaleźć to wyjątkowe miejsce modlitwy i skupienia – mówił ks. Szczepan.

Sumie odpustowej o godzinie 12.00 przewodniczył Ks. Bp Edward Frankowski, biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej. W homilii dziękował kustoszom sanktuarium Ojcom Oblatom, za trwanie i troskę o rozwój Sanktuarium (…) choć nie jest łatwo wam drodzy Ojcowie, to jednak trwacie i chcecie jedności Świętego Krzyża. Troszczycie się by to miejsce uczynić miejscem modlitwy i spotkania z Bogiem, choć nie brakuje tych, którzy przeszkadzają, nie chcą oddać budynków klasztornych, które należą do Kościoła – mówił  hierarcha.

Do zebranych ks. Biskup skierował słowo pełne dobroci i pasterskiej troskiprzychodzimy dziś na Święty Krzyż, by tutaj w cieniu Drzewa Krzyża szukać ukojenia i pokrzepienia. Przychodzimy z naszymi radościami i troskami. Przychodzimy by umocnić naszą wiarę, by dać świadectwo wierze we wspólnocie ludu wiernego. Choć dziś chrześcijaństwo doznaje ucisku, prześladowania a wartości chrześcijańskie odrzuca się, to jednak my chcemy trwać przy Bogu, przy Krzyżu, tu jest nasza obrona, nasze zwycięstwo z tym wszystkim i z tymi, którzy walczą z nami, walczą z Kościołem. Nie możemy się poddawać, ale umacniajmy naszą wiarę. W październiku Papież Benedykt XVI ogłosi Rok Wiary. Papież widząc ataki na Chrystusa, Kościół, widząc bluźnierstwa, profanację Krzyża, widząc słabnącą wiarę chrześcijan ogłasza Rok Wiary. To zaproszenie nas wszystkich do nawrócenia, by powrócić do Chrystusa. Jesteśmy zaproszeni by ożywić wiarę, by ją przekazać innym. Odkryjmy na nowo treść wiary w Słowie, w sakramentach i we wspólnocie sióstr i braci. Brońmy Krzyża, brońmy wartości chrześcijańskich – apelował Bp Frankowski.

Na zakończenie Eucharystii Ks. Biskup pobłogosławił wiernych Relikwiami Drzewa Krzyża Świętego. Po przyjściu do świątyni uczestnicy liturgii oddali cześć Relikwiom przez ucałowanie.

Niedzielną sumę odpustową uświetniła orkiestra dęta z Daleszyc, która po zakończeniu Mszy Świętej, na placu kościelnym koncertowała dla pielgrzymów. Liturgię animowali nowi nowicjusze, którzy w miniony piątek złożyli przyrzeczenia nowicjackie. Przez najbliższy rok na Świętym Krzyżu będą poznawać życie zakonne i przygotowywać się do złożenia ślubów zakonnych. Obecni byli także klerycy z pierwszego roku, którzy wczoraj na Świętym Krzyżu złożyli pierwszą oblację.

Za: www.swietykrzyz.pl