Relikwie św. Gerarda – patrona matek w sanktuarium maryjnym w Tuchowie

Do bazyliki mniejszej w Tuchowie zostały wprowadzone relikwie św. Gerarda Majelli, który jest czczony w Kościele jako patron i opiekun matek. Uroczysta intronizacja jego relikwii odbyła się 8 września, w dniu małego odpustu, podczas wieczornej Eucharystii. Relikwie z cząstką kości świętego Gerarda w ozdobnym relikwiarzu zostały umieszczone w lewym bocznym ołtarzu. Po Mszy św. wierni mogli oddać im cześć poprzez ucałowanie.

Eucharystii przewodniczył o. Sylwester Cabała, radny prowincjalny, zaś kazanie  wygłosił o. dr Edward Nocuń, dyrektor Archiwum Generalnego Redemptorystów w Rzymie. Kaznodzieja podkreślił, że św. Gerard Majella (1726-1755) żył zaledwie 29 lat, był bratem zakonnym w Zgromadzeniu Redemptorystów i całe swoje życie opierał na zawierzeniu Bogu i miłości do Maryi. Jego święte życie obfituje dziś wieloma cudami i łaskami, o czym świadczą liczne pielgrzymki przybywające do jego grobu znajdującego się w sanktuarium w Materdomini niedaleko od Neapolu. Otaczamy czcią relikwie świętych i modlimy się przy nich, gdyż jest to źródło wielu łask, których Bóg udziela za ich wstawiennictwem. Święci są przyjaciółmi Chrystusa, ale także naszymi braćmi, dlatego wstawiają się u Boga w naszych intencjach.

Jak informuje o. Bogusław Augustowski, proboszcz i kustosz sanktuarium maryjnego w Tuchowie, redemptoryści pragną, aby kult św. Gerarda Majelli rozwijał się także w Polsce. Dlatego już w 2010 roku w tuchowskim sanktuarium zostało zapoczątkowane specjalne nabożeństwo do św. Gerarda w intencji matek w stanie błogosławionym i ochrony życia dzieci poczętych. Nabożeństwo odbywa się w każdy wtorek o godz. 18.30, a po nim celebrowana jest Msza św. przed cudownym obrazem Matki Bożej Tuchowskiej.

W czasie cotygodniowego nabożeństwa do św. Gerarda polecane są Bogu zwłaszcza te kobiety, które przeżywają problemy zdrowotne w okresie ciąży, a także intencje tych małżeństw, które mają trudności w poczęciu dzieci, a pragną wyprosić potomstwo przez orędownictwo św. Gerarda. Wiele kobiet oczekujących na narodziny dziecka przesyła na to nabożeństwo swoje prośby o opiekę i wsparcie świętego patrona. Wierni pamiętają również o podziękowaniu, jak świadczą słowa nadesłane pocztą elektroniczną przez małżonków Kingę i Łukasza: „Święty Gerardzie, dziękujemy za Twoje wstawiennictwo za naszym poczętym dzieckiem, za pozytywny wynik ostatniego badania lekarskiego. Jednocześnie gorąco prosimy o dalsze łaski, zdrowie i opiekę dla dziecka, a przede wszystkim dla Kingi”. Liczni małżonkowie kierują też prośbę o dar upragnionego potomstwa.

W celu promowania tego nabożeństwa zostały przygotowane specjalne banery przy sanktuarium oraz małe obrazki z różnymi modlitwami: modlitwa nowożeńców, modlitwa małżonków o dar potomstwa, modlitwa matki w stanie błogosławionym, modlitwa matki w zagrożeniu ciąży, modlitwa matki z dzieckiem oraz modlitwa w różnych potrzebach.

Błogosławiony papież Jan Paweł II w 2004 r. w liście do redemptorystów napisał: „Święty Gerard Majella w sposób szczególny zwracał uwagę na dopiero co zapoczątkowane życie i na matki w stanie błogosławionym, zwłaszcza te, które znalazły się w trudnych warunkach duchowych czy materialnych. Dlatego także i dzisiaj jest specjalnym opiekunem matek brzemiennych. Ta charakterystyczna cecha jego miłości stanowi dla was i dla wiernych pewien bodziec do ukochania, bronienia i służenia zawsze ludzkiemu życiu”.

W tę inicjatywę modlitewną mogą się włączyć wszyscy, którym bliskie są wspomniane intencje, zwłaszcza małżeństwa pragnące potomstwa czy też już oczekujące na narodziny dziecka. Prośby na nabożeństwo do św. Gerarda można wrzucać do specjalnej skrzynki w tuchowskiej bazylice lub przesyłać na adres elektroniczny: [email protected]

o. Sylwester Cabała CSsR