Kapucyni – Kapituła Generalna: Przebieg prac w dobrym punkcie

Kolejne cztery rozdziały Konstytucji Kapucyńskich: o życiu modlitwy (rozdz. III), o ubóstwie (rozdz. IV), o pracy (rozdz. V) i o życiu pokutnym (rozdz. VII) były przedmiotem prac i dyskusji braci zgromadzonych na 84. Kapitule Generalnej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Rzymie. 7 września 2012 r. kontynuowano także prace na temat rozdziałów już wcześniej zaprezentowanych. Komisja ds. I rozdziału już zakończyła redakcje dokumentu, który zbiera różne uwagi i propozycje cetusów. Także Komisja ds. II rozdziału finalizuje swój dokument. Zdaje się, że dopiero w ostatnim tygodniu będą głosowania nad tekstami propozycji sporządzonymi w cetusach i w Komisjach.

Bracia kapitulni nie wydają się zmęczeni. Z pewnością nie są znudzeni. Przeciwnie widać ogromny wysiłek i zaangażowanie w prace, który pokazuje ich dużą odpowiedzialność. Nie odczuwa się także zbytnio zmęczenia, bo Dobry Bóg pomaga łagodnym klimatem; nie ma takiego gorąca i upału, jak w poprzednich tygodniach. Warto wspomnieć też o niektórych dzisiejszych specjalnych okazjach do świętowania: grupa Brazylijczyków celebrowała Msze św. dziękczynną w rocznicę uzyskania przez ich kraj Niepodległości; były także urodziny br. Stefana Baldini, prowincjała z Toskanii. Dzień zakończył się wspólną modlitwą różańcową. Bracia, recytując koronkę procesyjnie z zapalonymi świecami przeszli z placu przed kolegium do figurki Matki Bożej. Kapituła trwająca tak długo jest możliwa do zniesienia dzięki modlitwie i braterskiej trosce!

W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (8 września 2012 r.), bracia rozpoczęli dzień piękną celebracją eucharystyczną sprawowaną w kolegialnym kościele. Następnie o godz. 9 kapitulni rozpoczęli obrady.

Praca polegała głównie na pogłębionej analizie w grupach językowych rozdziałów IV, V i VII konstytucji. Komisje ds. I i II rozdziału przygotowały już relacje, które będą przetłumaczone na różne języki. W międzyczasie przygotowywane są poprawki do III, IV, V, VII i VIII rozdziału. Kilka cetusów już wykonało swoją pracę. Przebieg prac jest zadowalający. Bracia kapitulni docenili Instrumentum laboris przygotowany przez Komisję ds. rewizji Konstytucji, ale w analizie tego tekstu nie są pasywni, czy też powierzchowni, chcą także dać swój wkład poprzez pogłębione studium i refleksję. Na Kapitule panuje atmosfera braterska, spokojna.

Po południu, swoje pierwsze spotkanie miało nowe Definitorium Generalne.

Źródło: Biuro 84. Kapituły Generalnej Braci Mniejszych Kapucynów

Za: www.kapucyni.pl