Home WiadomościZ kraju Robią tyle dobrego…. Statystyki dzieł prowadzonych przez zakonników i siostry zakonne

Robią tyle dobrego…. Statystyki dzieł prowadzonych przez zakonników i siostry zakonne

Redakcja

Zestawienie statystyczne opracowane przez Konferencję Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich na konferencję prasową 24 stycznia 2013 r. przed Dniem Życia Konsekrowanego. Zestawienie nie obejmuje dzieł prowadzonych przez polskich zakonników na misjach.

1.      PRACA DUSZPASTERSKA OGÓLNA

Męskie zakony mają znaczący udział w duszpasterstwie Kościoła w Polsce:

–  Prowadzą 698 parafii, z reguły miejskich, w których pracuje 3384 kapłanów zakonnych ( a więc średnio około 7 kapłanów zakonnych w parafii).

– Pod opieką zakonów męskich znajduje się 149 sanktuariów (15 ku czci Osób Trójcy Świętej; 106 Maryjnych oraz 28 ku czci Świętych). Są wśród nich największe polskie Sanktuaria: na Jasnej Górze, w Licheniu, Kalwarii Zebrzydowskiej, Górze Św. Anny, Świętej Lipce, Gietrzwałdzie, Świętym Krzyżu, Gostyniu czy Kalwarii Pacławskiej.

– Zakony posiadają 143 domy rekolekcyjne, prowadzące rekolekcje zamknięte. Zakonnicy wygłosili w ciągu roku 5434 serii rekolekcji i misji parafialnych oraz 2897 serii rekolekcji specjalistycznych.

– Przy kościołach klasztornych działa ok. 1350 grup różnych ruchów i stowarzyszeń religijnych w tym 352 grupy oazowe, 261 grup neokatechumenalnych, 253 grupy bractw i stowarzyszeń religijnych i 146 grup ruchu charyzmatycznego.

– W katechezie szkolnej zaangażowanych jest 1292 zakonników, którzy uczą ok. 410 tys. dzieci i młodzieży.

– W trakcie wakacji zakony organizują różne formy wypoczynku i formacji dla dzieci i młodzieży które rocznie obejmują około 90 tys. uczestników. Do tej pracy angażuje się 1528 zakonników.

– Zakonnicy mocno angażują się w nową ewangelizację. Obecnie istnieje 30 szkół i  ośrodków nowej ewangelizacji, prowadzonych przez zakony.

2.      DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I  OŚWIATOWA

– 296 polskich zakonników wykłada na wyższych uczelniach. Niezależnie od tego 491 zakonników jest wykładowcami w wyższych seminariach duchownych zakonnych i diecezjalnych.

– Zakony męskie posiadają 10 szkół wyższych (nie licząc seminariów duchownych) oraz 31 instytutów naukowych i centrów duchowości. Obecnie istnieje 29 czasopism naukowych wydawanych przez zakony.

– Zakonnicy prowadzą 22 szkoły podstawowe, 47 gimnazjów oraz 46 liceów i 11 szkół zawodowych. Posiadają także 10 przedszkoli i 39 burs i internatów dla młodzieży szkolnej.

3.      DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

– Niektóre zakony męskie zostały powołane do istnienia, by opiekować się chorymi, inne mają to jako jeden z ważnych elementów swego charyzmatu. Obecnie posiadają one w Polsce 6 szpitali, 14 hospicjów, 34 domy opieki społecznej,  12 aptek, 11 ośrodków ziołolecznictwa oraz 57 poradni psychologiczno-pedagogicznych.

– Ważną częścią posługi zakonów męskich jest opieka nad osobami uzależnionymi lub wykluczonymi społecznie. Dla tego celu zakony męskie prowadzą: 25 ośrodków terapii dla osób uzależnionych; 20 ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych i szkół specjalnych; 7 hosteli dla osób uzależnionych; 11 schronisk i noclegowni dla bezdomnych; 39 kuchni dla bezdomnych i ubogich.

– Pomoc rodzinie, szczególnie rodzinom ubogim i wielodzietnym to kolejny rys posługi charytatywnej zakonów męskich. Prowadzą one: 139 świetlic dla dzieci ubogich i z rodzin zagrożonych; 85 ośrodków pomocy rodzinie oraz 20 warsztatów terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych. Przy domach zakonnych działa 290 zespołów charytatywnych, skupiających osoby świeckie, służące pomocą rodzinom ubogim i potrzebującym.

4.      DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA, WYDAWNICZA I SPORTOWA

– Zaangażowanie zakonów w rozwój kultury ma wielowiekową, bogata tradycję. Aktywność współczesnego pokolenia zakonników w tym obszarze wyraża się między innymi: w prowadzeniu 47 festiwali muzyki poważnej i organowej oraz 34 festiwali piosenki religijnej; istnieniu 57 muzeów przyklasztornych; funkcjonowaniu 9 centrów kultury chrześcijańskiej oraz 30 nagród i konkursów kulturalnych

– Zakonne środki społecznej komunikacji obejmują współcześnie: jedną ogólnopolską stację telewizyjną, 3 rozgłośnie radiowe, 106 czasopism religijnych, 43 wydawnictwa oraz ponad 500 księgarni.

– Bardzo szeroka jest obecność zakonników w internecie. Obecnie istnieje ponad 600 oficjalnych zakonnych stron internetowych w języku polskim. Oprócz tego funkcjonują osobiste portale zakonników, blogi przez nich prowadzone, a także 6 internetowych rozgłośni radiowych i dwie telewizje internetowe. Zakonnicy prowadzą 62 kawiarenki internetowe dostępne dla zainteresowanych osób.

– Mało znaną częścią działalności zakonników są kluby i organizacje sportowe dla młodzieży – prowadzą ich aż 118.


Ks. Tomasz Sielicki TChr o zakonach męskich


Żeńskie zgromadzenia zakonne – statystyka

Dane statystyczne Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych. Stan na 1 stycznia 2013 r.

LICZBA SIÓSTR W ŻEŃSKICH ZGROMADZENIACH CZYNNYCH W POLSCE

profesek            19 037
nowicjuszek            275
postulantek            226

Razem                   19 538

Dane te obejmują 100 żeńskich zgromadzeń zakonnych (2 358 żeńskich wspólnot), należących do Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.
Statystyka nie obejmuje nowych zgromadzeń, które ostatnio powstały w Polsce lub przybyły z zagranicy. Aktualnie jest ich około 40 i przebywa w nich około 300 sióstr.

 LICZBA SIÓSTR POLSKICH PRACUJĄCYCH ZA GRANICĄ

na misjach                       552
na Wschodzie                   401
w innych krajach             1 221

Razem                             2 174

DZIEŁA PROWADZONE PRZEZ ZGROMADZENIA ZAKONNE W POLSCE

Siostry zakonne uczestniczą w misji duszpasterskiej Kościoła przede wszystkim przez świadectwo obecności i oddania swego życia Bogu przez posługę Kościołowi. To świadectwo obecności w przypadku zgromadzeń czynnych wyraża się też przez czynny udział w dziele duszpasterskim (np. przez katechezę i pracę parafialną), w dziele wychowawczym i charytatywnym poprzez dzieła prowadzone przez zakony i pracę w różnych instytucjach przede wszystkim kościelnych, ale nie tylko. Najważniejszym jednak wymiarem tej posługi Bogu i ludziom w Kościele i w świecie jest wymiar modlitwy w intencji wszystkich a także pokuty i cierpienia. Mają w tym szczególny wkład siostry starsze i chore.

Trudno wymienić wszystkie pola obecności i pracy sióstr, tym bardziej, że nasze czasy stawiają siostrom coraz to nowe wyzwania wymagające nowych rozwiązań i nowych inicjatyw. Warto może wspomnieć o jednym, bardzo ważnym – o rosnącym zapotrzebowaniu ludzi świeckich na wymiar duchowy. Stąd powstaje potrzeba organizowania w naszych domach miejsc, gdzie ludzie znajdą możliwości odpoczynku duchowego i pomoc w tej dziedzinie.

Za: www.episkopat.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda