Rocznica kanonizacji Eugeniusza De Mazenoda

swietykrzyz.pl20.  lat temu w 1 niedzielę adwentu w Bazylice Świętego Piotra  Jan Paweł II ogłosił Świętym – Założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalnej –  Eugeniusza de Mazenoda. Kanonizacja Założyciela naszej Rodziny Zakonnej miała miejsce 3 grudnia 1995 roku. Uczestniczyło w niej 15. tysięcy pielgrzymów a wśród nich blisko 500 Polaków.

W homilii, którą Ojciec Święty wygłosił podczas Eucharystii kanonizacyjnej, nazwał naszego Założyciela człowiekiem adwentu. Eugeniusz de Mazenod był człowiekiem Adwentu, człowiekiem oczekiwania na Przyjście Syna Człowieczego. Nie zadowalał się On jednak tylko oczekiwaniem na to Przyjście, lecz jako biskup i założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, całe swoje życie poświęcił przygotowywaniu tego Przyjścia. Intensywność tego oczekiwania miała u niego charakter heroiczności, to znaczy, w stopniu heroicznym była naznaczona wiarą, nadzieją i miłością apostolską. Eugeniusz de Mazenod był jednym z tych apostołów, którzy przygotowywali czasy nowożytne, nasze czasy.

Na zakończenie uroczystej Eucharsytii Papież Jan Paweł II powiedział: Cieszę się, że mogłem kanonizować Eugeniusza de Mazenoda. Chciałbym w moim życiu dokonać tego, czego On dokonał w swoich czasach. Jego relikwie postawiłem w mojej prywatnej kaplicy i wybrałem go na mego osobistego patrona w dziele nowej ewangelizacji.

W Polsce oblaci są obecni od 1920 roku.  Obecnie Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej liczy blisko 3900 zakonników, w tym 311 w Polsce oraz prawie kolejnych 300 za granicą. Oblaci Maryi Niepokalanej są zgromadzeniem misyjnym.

Miłosierny, Boże, Ty, dla zwiastowania Ewangelii narodom, napełniłeś świętego Eugeniusza, biskupa, niezwykłymi cnotami apostolskiej gorliwości i zapału spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy ożywieni tym samym duchem, całym swoim życiem służyli Kościołowi i wiernie współdziałali z dziełem zbawienia świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Za: www.swietykrzyz.pl