Rodzina Salezjańska na Jasnej Górze

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia, na Jasnej Górze odbyło się całonocne Ogólnopolskie czuwanie Rodziny Salezjańskiej. Do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Częstochowie przybyli salezjanie, salezjanki, salezjanie współpracownicy, nowicjusze z Kopca, przedstawiciele różnych grup, młodzież oraz sympatycy Księdza Bosko.

Modlitewne spotkanie przed cudownym wizerunkiem Jasnogórskiej Pani rozpoczęło się o godz. 21.00 Apelem i było wyrazem naszej czci do Matki Bożej oraz miało wymiar dziękczynienia za Księdza Bosko i wielką Salezjańską Rodzinę.

Wielbiąc Niepokalanie Poczętą, dziękowaliśmy za charyzmat salezjański zrodzony pod Jej matczyną opieką i przewodnictwem. Ona była Mistrzynią Księdza Bosko, wskazała Mu pole działania wśród młodzieży oraz nieustannie prowadziła go i wspierała we wszystkich poczynaniach.

W naszych modlitwach prosiliśmy Maryję, by ożywiała naszą wiarę i pasję apostolską, zakotwiczając nas w wielkich kolumnach salezjańskiej duchowości i pedagogii. W roku przygotowania do obchodów Dwustulecia urodzin Księdza Bosko, zawierzyliśmy się Jej i prosiliśmy, aby nie przestawała nam błogosławić i otaczać Swą przemożną opieką. Czuwanie było też okazją do głębszego przeżycia sakramentu pokuty.

O północy uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. Konferencję i homilię podczas Mszy Świętej wygłosił ks. Dariusz Szyszka SDB – mistrz salezjańskiego nowicjatu w Kopcu. W swoim słowie stwierdził m.in., iż religia bez Maryi nie jest religią chrześcijańską. Matka Boża, żywa i obecna pośród nas, jest prawdziwą nauczycielką wiary, uczy nas być współpracownikami Boga i autentycznymi uczniami Jezusa Chrystusa oraz pełnymi pasji apostołami. Ona pomaga nam być świętymi. Bóg uczynił Maryję kanałem Swej łaski.

Po Eucharystii nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu. Czas wspólnego trwania przy Chrystusie był dla nas okazją do refleksji nad naszym dotychczasowym życiem i powołaniem oraz sposobnością do dawania mocnego i skutecznego świadectwa w stawianiu czoła wielkim wyzwaniom naszych czasów.

Czuwanie zakończyło się o godz. 4.30 odśpiewaniem Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Mirosław Hartung

Za: www.salezjanie.pl