Rozdano nagrody św. Brata Alberta

Ks. prof. Piotr Nawrot, znawca i propagator muzyki ludów południowoamerykańskich, pracujący na Syberii o. Karol Lipiński OMI oraz Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Miłosierdzia im. św. Wincentego a Paulo są wśród tegorocznych laureatów 37. edycji nagrody im. św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego.

Uroczystość wręczenia nagrody, ufundowanej przez Unię Chrześcijańsko-Społeczną i Ars Christiana odbyła się dziś w Warszawie.

Werbista ks. prof. Piotr Nawrot SVD, który od lat jest misjonarzem w Boliwii, został wyróżniony za rozpowszechnienie muzyki Indian, wśród których pracuje. To on ocalił od zapomnienia i przekazał światu ich bogaty dorobek. Odbierając nagrodę opowiedział, że chyba najtrudniejszym egzaminem, jaki zdawał w życiu, była kilkugodzinna rozmowa ze starszyzną plemienną, którą musiał przekonać, że zna Boga i kocha i szanuje indiańską kulturę. Widocznie wypadł dobrze, gdyż kacyk zdecydował, że może mu powierzyć dziedzictwo muzyczne swoich przodków.

Ojciec Karol Lipiński OMI nie odebrał osobiście nagrody za działalność ekumeniczną, gdyż pracuje w Wierszynie koło Irkucka na Syberii. Wcześniej był kustoszem i proboszczem w Kodniu i na Świętym Krzyżu, gdzie rozwijał działalność ekumeniczną i organizował spotkania dla młodzieży z Kościołów chrześcijańskich. W późnym wieku, gdyż ma ponad 70 lat, zdecydował się wyjechać jako duszpasterz na Syberię.

Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo zostało nagrodzone za pomoc cierpiącym i ubogim. Powstało z inspiracji znanej w Wielkopolsce szarytki s. Felicji Sieradzkiej, liczy 30 osób (średnia ich wieku to 70 lat). Energiczne starsze panie codziennie przygotowują śniadania i obiady dla 100 osób, obchody Bożego Narodzenia i Wielkanocy, co roku kolonie letnie dla 50 dzieci. Mówią o nich, że są „rzemieślnikami dyskretnego miłosierdzia”.

Wśród laureatów tegorocznej edycji są Henryka Krzywonos-Strycharska i jej mąż Krzysztof, którzy dostali ją za prowadzenie rodzinnego domu dla 12 dzieci, Wiesław Michalczyk za pomoc Polakom na Wschodzie, licząca prawie 100 lat wybitna hafciarka Zofia Malanowska za twórczość artystyczną, zawierającą wątki religijne, Marek Łagodziński za pomoc osobom, którzy po wyjściu z więzienia chcą powrócić do normalnego życia oraz Zdzisław Najda za film „Schody do nieba”.

Stanisław Kowalski został nagrodzony za założenie i prowadzenie Fundacji „Zdążyć z Pomocą”, która obejmuje opieką 18 tys. dzieci, zaś senator Jan Filip Libicki wyróżnienie otrzymał za zainicjowanie zespołu parlamentarnego, którego celem jest obrona chrześcijan przed prześladowaniami na całym świecie.

Nagroda św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego przyznawana jest przez Unię Chrześcijańsko-Społeczną i Ars Christiana od 1976 r. Laureaci otrzymują ją za promowanie wartości chrześcijańskich, humanistycznych, w kulturze, sztuce, życiu społecznym, ruchu ekumenicznym, działalności charytatywnej.

KAI/pz

Za: www.deon.pl