Rok Św. Gerarda: główne uroczystości w Lubaszowej

W dniach 6-13 października 2019 roku w parafii św. Gerarda Majelli w Lubaszowej (diecezja tarnowska) odbyły się misje święte prowadzone przez dwóch misjonarzy redemptorystów z Warszawy – o. Damiana Simonicza i o. Henryka Kowalskiego. Ojcowie przez swoje nauki ożywili w sercach parafian nie tylko wiarę i miłość do Boga i bliźniego, ale też przygotowywali nas wszystkich do głównych niedzielnych uroczystości. Należy bowiem pamiętać, że zakończenie misji zbiegło się z centralnymi obchodami Roku Świętego Gerarda, odpustem parafialnym, trzydziestą rocznicą wybudowania kościoła i dwudziestą rocznicą erygowania parafii w Lubaszowej.

Centralne obchody rozpoczęły się w niedzielę 13 października sumą odpustową o godz. 11.00, której przewodniczył prowincjał Prowincji Warszawskiej Redemptorystów – o. Janusz Sok. W koncelebrze uczestniczyło wielu redemptorystów przybyłych z kilku wspólnot z całej Polski. Przywitał ich przełożony domu zakonnego w Lubaszowej – o. Dariusz Pabiś. Wyraził on wdzięczność za przybycie ojców zasłużonych dla powstania i rozwoju parafii. Zauważył też i docenił obecność braci zakonnych mających w świętym Gerardzie swojego orędownika.

Na początku Eucharystii o. Prowincjał pobłogosławił krzyż misyjny stojący przed kościołem. W kazaniu misyjnym o. Damian Simonicz podkreślał wiarę patrona parafii – świętego Gerarda Majelli i konieczność naśladowania jego cnót. Wskazał on też na więź, jaka istnieje między żyjącą tu wspólnotą parafialną a redemptorystami. Mówił o ich bliskich relacjach i długoletniej przyjaźni, której efektem jest kościół parafialny – dzieło wiary i ciężkiej pracy mieszkańców Lubaszowej.

Na zakończenie o. Janusz Sok wyraził wdzięczność parafianom za przykład wiary. Po Mszy Świętej odbyła się uroczysta procesja eucharystyczna. Po zakończonej celebracji proboszcz parafii – o. Michał Reinke podziękował parafianom za trud włożony w organizację uroczystości oraz w renowację prezbiterium kościoła św. Gerarda, która została wykonana w ostatnich miesiącach. Zaprosił też wszystkich gości i mieszkańców Lubaszowej na piknik misyjny i bigos po myśliwsku. Radosnemu świętowaniu sprzyjała piękna pogoda.

 br. Szymon Strzałka, br. Jakub Ciepły, nowicjat redemptorystów w Lubaszowej

Za: www.redemptor.pl