Rok Życia Konsekrowanego w diecezjach

Redakcja

W Warszawie w poniedziałek i wtorek odbywały się ważne spotkania, poświęcone przygotowaniom do Roku Życia Konsekrowanego w Kościołach lokalnych, czyli diecezjach. 13 i 14 października po raz pierwszy  spotkali się delegaci ds. zakonów męskich w diecezjach. W 40 polskich diecezjach, przy akceptacji ich Pasterzy, zostali oni  powołani na Rok Życia Konsekrowanego, aby współdziałać przy jego organizacji ze strukturami diecezjalnymi i siostrami zakonnymi.

Prowadzący spotkanie o. Janusz Sok, przewodniczący KWPZM, poprosił obecnych o wzajemne przedstawienie się, a następnie powiedział o motywach ich zaproszenia do Warszawy. Przełożonym wyższym bardzo zależy na lepszej integracji wspólnot życia konsekrowanego w diecezjach, a także na dobrej współpracy zakonników z biskupami diecezjalnymi. Delegaci są zaproszeni do pracy w obu tych obszarach. Następnie przewodniczący KWPZM przedstawił w ogólnym zarysie inicjatywy na Rok Życia Konsekrowanego.

O. Kazimierz Malinowski, sekretarz gen. KWPZM przypomniał pokrótce historie Konferencji i opowiedział o zapisach statutowych, dotyczących obecności męskiego życia konsekrowanego w diecezjach. Obecnie oczekujemy na zatwierdzenie przez Kongregację  nowego Statutu, który szczegółowo określa zadania struktur regionalnych Konferencji.

Ks. Paweł Naumowicz, wiceprzewodniczący KWPZM  mówił najpierw o potrzebie wejścia zakonników w programy duszpasterskie i formacyjne na poziomie Kościoła lokalnego.  W tym upatruje  ważną rolę delegatów. ds. zakonów męskich. Potem przedstawił główne informacje statystyczne dotyczące męskiego życia konsekrowanego w Polsce. Poruszył dłużej sprawę kryzysu powołań.

Ks. Piotr Ciepłak, ekonom KWPZM, mówił o inicjatywach gospodarczych Konferencji w ramach Forum Współpracy Międzyzakonnej.

Po wystąpieniach przedstawicieli KWPZM rozpoczęła się bardzo ciekawa dyskusja o możliwych do podjęcia inicjatywach integrujących męskie środowisko zakonne w diecezjach. Swoimi, bardzo pozytywnymi doświadczeniami podzielili się ci delegaci, którzy jako referencji diecezjalni już od dłuższego czasu podejmują takie wysiłki. Ich pozytywne świadectwo bez wątpienia może zainspirować zdecydowaną większość delegatów, którzy dopiero podejmują to zadanie.

We wtorek 14 października delegaci wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Komisję Episkopatu ds. życia konsekrowanego. Jej przewodniczący Bp Kazimierz Gurda przywitał wszystkich uczestników, przede wszystkich biskupów, należących do Komisji, wyższych przełożonych, wikariuszy biskupich, siostry referentki, a szczególnie serdecznie nowych delegatów ds. męskich wspólnot zakonnych.  W spotkaniu wzięło udział ok. 120 osób.

Po słowie wstępnym przyszedł czas na trzy prezentacje. O. Kazimierz Malinowski, sekretarz Komisji,  przedstawił propozycje programowe związane z rozpoczynającym się Rokiem Życia Konsekrowanego, planowane do podjęcia zarówno  w Kościele powszechnym jak i w kościołach lokalnych (diecezjach). Koncepcją jaką proponuje Komisja Episkopatu ds. życia konsekrowanego jest powstanie w każdej diecezji zespołu 3 osób – wikariusza (delegata) biskupiego ds. życia konsekrowanego, referentki ds. zakonów żeńskich i delegata ds. zakonów męskich.  Oni powinni współpracować w przygotowaniu konkretnego programu dla diecezji.

Komisja proponuje zorganizowanie Dnia życia konsekrowanego w każdej parafii, a także przygotowanie Święta życia konsekrowanego w każdej diecezji w klasztorze lub sanktuarium, ważnym jako miejsce świadectwa życia konsekrowanego. Oprócz tego należy wykorzystać spotkania młodzieży przed ŚDM oraz różnego rodzaju spotkania duszpasterskie w diecezji dla prezentacji form życia konsekrowanego, istniejących w diecezji.  Na potrzeby Roku są przygotowane specjalne katechezy na każdy poziom edukacji, będą tez przygotowane czytanki do nabożeństw majowych.  Rok Życia Konsekrowanego należy też wykorzystać w formacji kapłanów diecezjalnych i kleryków seminariów, przybliżając im tematykę życia konsekrowanego.

P. Piotr Wysocki, dziennikarz i wybitny specjalista w zakresie doradztwa wizerunkowego i komunikacyjnego, twórca  kampanii promocyjnych związanych z Orszakiem Trzech Króli, czy Fundacji „Mama i Tata” przedstawił wstępne  wyniki przeprowadzonych na zlecenie czterech Konferencji wyższych przełożonych badań, które pozwalają określić, jaka jest współczesna znajomość życia konsekrowanego w naszym społeczeństwie, a co za tym idzie przygotować skuteczną kampanię medialną w czasie Roku Życia Konsekrowanego. Mówił też o możliwym wykorzystaniu mediów regionalnych dla promocji naszego życia w społeczeństwie. Jego prezentacja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem i zdominowała późniejszą bardzo żywą dyskusję

Po wystąpieniu p. Wysockiego M. Danuta Wróbel omówiła program formacyjny na miesięczne dni skupienia osób konsekrowanych (szczególnie na miesięczne spotkania przełożonych wspólnot żeńskich), przygotowany przez specjalną grupę roboczą, której pracom przewodziła. Ten program podejmuje zarówno tematykę Roku Zycia Konsekrowanego jak i wskazania wynikające programu duszpasterskiego Episkopatu Polski.

Po tych trzech wystąpieniach i przerwie  odbyła się bardzo ciekawa dyskusja dotycząca zarówno obecności życia konsekrowanego w mediach, jak też przewidywanych zamierzeń na Rok Życia Konsekrowanego. Trwała ona półtorej godziny. Po jej zakończeniu wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na obiad.

Ostatnim ze spotkań tych gorących dni było zebranie Komisji Episkopatu ds. Instytutow Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Podczas tego posiedzenia przedyskutowano kalendarium najważniejszych wydarzeń na Rok Życia Konsekrowanego. Przyjęto także tematykę konferencji prasowej przed 2 lutym 2015 roku  oraz zastanawiano się nad  koniecznymi działaniami organizacyjnymi, związanymi z RŻK.

OK

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda