Roraty z błogosławionym Edmundem Bojanowskim

Roraty z błogosławionym Edmundem Bojanowskim adresowane są do wszystkich, którzy noszą w sercu katolickie wychowanie dzieci w Polsce i na emigracji. Dla księży, sióstr zakonnych i świeckich wychowawców to kapitalna propozycja jak prowadzić dzieci do świętości poprzez modlitwę. Dla dzieci to sprawdzona droga chrześcijańskiego wtajemniczenia w relację z Bogiem poprzez przykład i wstawiennictwo błogosławionego Edmunda.

Propozycja Rorat to ewangeliczne wydobywanie ze skarbca Kościoła rzeczy starych i nowych. Połączenie treści i nowych form to twórcza kontynuacja myśli i działalności świętego polskiego wychowawcy, która zapewnia harmonijne połączenie formacji ludzkiej, intelektualnej i duchowej. Pomoce spełniają najwyższe standardy zarówno od strony teologicznej, jak i pedagogicznej. Mam nadzieję, że wielu duszpasterzy i wychowawców podejmie służbę i odważnie włączy się w wychowanie dzieci polskich do miłości, która jest twórcza. Siostrom Służebniczkom składam podziękowanie za przygotowanie tych cennych pomocy duszpasterskich.

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
Dyrektor Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II