Chrystusowcy: Zakończenie remontu kościoła pw. MB Jasnogórskiej w Los Angeles

Polski kościół pw. MB Jasnogórskiej w Los Angeles, w którym posługują nasi współbracia od prawie 50 lat doczekał się kapitalnego remontu. Prace renowacyjne trwały od lutego 2012r. Nowa aranżacja wnętrza jest dziełem polskiego architekta inż.  Andrzeja Ryczka, autora m.in. wznoszonej w Toruniu świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Uroczystość rekonsekracji odbędzie się w przyszłym roku, w kwietniu. Ks. Proboszcz zaprasza do odwiedzin (przynajmniej wirtualnych)  tej maryjnej świątyni w mieście Aniołów. W roku kanonizacji św. Jana Pawła II warto przypomnieć, że kościół ten nawiedził osobiście ks. kard. Karol Wojtyla w dn. 29-30 sierpnia 1976r. W oficjalnej korespondencji do śp. ks. Władysława Gowina TChr pisał później m.in.: „Serdecznie dziękuję Księdzu Prowincjałowi i na Jego ręce wszystkim Chrystusowcom, których spotkałem w czasie mojego pobytu w Stanach Zjednoczonych, a którzy tak pięknie i skutecznie pracują wśród Polonii – szczególnie mam na myśli Los Angeles i San Francisco, za okazaną mi życzliwość. Życzę błogosławieństwa Bożego w dalszej pracy i łączę braterskie pozdrowienia w Chrystusie Panu”.

ks. Rafał Dyguła TChr