Ks. Krzysztof Antoń TChr honorowym obywatelem Władysławowa

Dnia 31 października 2014 roku nasz współbrat, Ks. Krzysztof Antoń został Honorowym Obywatelem Władysławowa. Tytuł ten otrzymał na sesji Rady Miasta Władysławowo.  Honorowe obywatelstwo to szczególne wyróżnienie nadawane osobie o wielkich zasługach dla miasta lub kraju, ogromny autorytet moralny oraz trwały ślad w historię regionu. Gratulacje złożyli m.in. burmistrz Grażyna Cern i Zygmunt Orzeł, przewodniczący Rady Miasta Władysławowo, wielu mieszkańców i współbraci pracujących w parafii Władysławowo.

Za: www.chrystusowcy.pl