Home WiadomościZ kraju Rozpoczęcie obchodów 50. rocznicy kanonizacji św. Wincentego Pallottiego

Rozpoczęcie obchodów 50. rocznicy kanonizacji św. Wincentego Pallottiego

Redakcja

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

U progu zbliżającej się 50. rocznicy kanonizacji św. Wincentego Pallottiego stajemy przed Bogiem z sercem przepełnionym wdzięcznością, wypowiadając modlitwę uwielbienia: „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego Obliczem” (Ef 1,3-4). Ten hymn dziękczynienia Rodzina Pallotyńska pragnie składać Bogu za dar świętości życia swojego Założyciela podczas jubileuszowego świętowania, które rozpocznie dnia 22 stycznia 2012 roku uroczystą Eucharystią w kościele pw. Chrystusa Króla w Warszawie.

„Pallotti. Świętość dla apostolstwa” to motto, które będzie przewodzić naszym celebracjom, modlitwie, refleksji i apostolskim inicjatywom. Dążenie do świętości przenikało całe życie św. Wincentego. Podczas rekolekcji często w modlitwie prosił: „Błagam Boga, aby zlał na mnie świętość niezbędną w mym stanie” (Wybór Pism III, 118). „Boże mój! Czuję się niegodny, by być święty; ale Ty przez nieskończone swe miłosierdzie i przez zasługi Jezusa i Maryi, uczyń mnie świętym, jak świętym jest Ojciec Niebieski” (Wybór Pism III, 178). „Boże mój, Miłosierdzie moje! Zapewniasz mnie, że jesteś świętością nieskończoną i udzielającą się bez granic, a przez cud miłosierdzia pragniesz udzielać mi się cały” (Wybór Pism III, 282). Kochać Boga i żyć z Nim w komunii znaczyło dla Pallottiego kochać bliźniego i pracować bez wytchnienia dla jego wiecznego zbawienia. Mimo przemian czasu i mentalności przykład życia i świętości naszego Założyciela pozostają nadal ważne i aktualne.

Św. Wincenty oparł swoje apostolstwo na głębokim zjednoczeniu z Bogiem i tego samego pragnął dla swoich duchowych synów i córek, aby byli autentycznymi świadkami Chrystusa. Był on całkowicie przekonany, że skuteczność świadectwa zależeć będzie od tego w jakim stopniu życie Jezusa Chrystusa, Apostoła Ojca Przedwiecznego, ujawni się w ich apostolskim życiu.

Rok Jubileuszowy jest dla wszystkich członków Zjednoczenia wezwaniem do życia w świętości oraz do autentycznego i skutecznego urzeczywistniania istoty „bycia Kościołem”. We wspólnym dążeniu i działaniu rozwija się pełniej apostolskie posłannictwo właściwe dla każdego powołania. Idąc za przykładem Założyciela bądźmy wrażliwi na nowe powołania jakie Bóg wzbudzi w sercach wielu braci i sióstr, otwórzmy nasze wspólnoty, w których będą mogli podjąć duchową drogę formacji i szczerze włączyć się w życie i działalność apostolską Kościoła.

Zaproponowane celebracje w poszczególnych miastach mają być pomocą i okazją do poznania drogi świętości Wincentego Pallottiego i jego apostolskiego Dzieła oraz ożywienia ducha komunii i współpracy między członkami Zjednoczenia. Na nowo uradujmy się naszym wielkim Świętym Założycielem, niech ponownie zachwyci nas jego droga świętości i wezwanie do powszechnego apostolstwa podejmowanego w duchu eklezjalnej komunii.

Drodzy Bracia i Siostry, niech świętowanie Jubileuszu odnowi w nas pragnienie świętości, które zaowocuje apostolską gorliwością w podejmowaniu wyzwań nowej ewangelizacji. Niech stanie się źródłem inspiracji w poszukiwaniu odpowiedzi na współczesne potrzeby Kościoła i świata. Dzisiejszy Kościół potrzebuje autentycznych świadków i wiarygodnych głosicieli wiary, aby chrześcijanie mogli doświadczać życia w Chrystusie i potrafili rozeznawać rzeczywistości Boskie i ludzkie według Ducha Bożego.

Maryi, Królowej Apostołów, zawierzmy owoce tego Roku Łaski i, prosząc o wstawiennictwo św. Wincentego Pallottiego, trwajmy w duchowej komunii.

6 stycznia 2012 roku,
Uroczystość Objawienia Pańskiego

Ks. Józef Lasak SAC
Przełożony Prowincjalny [WA]

Ks. Adrian Galbas SAC
Przełożony Prowincjalny [PN]

S.M. Bernadetta Turecka SAC
Przełożona Prowincjalna Sióstr Pallotynek

Ks. Marek Chmielniak SAC
Przewodniczący KRK ZAK

Za: www.pallotyni.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda