Home WiadomościZ kraju Rozstrzygnięcie II Międzynarodowego Konkursu Plastyczno – Literackiego o Błogosławionej Bolesławie Lament (1862-1946)

Rozstrzygnięcie II Międzynarodowego Konkursu Plastyczno – Literackiego o Błogosławionej Bolesławie Lament (1862-1946)

Redakcja

bł bolesława lamentW roku obchodów 70-tej rocznicy powrotu do Domu Ojca błogosławionej Bolesławy Lament oraz w 25 rocznicę Jej beatyfikacji, Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy zaprosił dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe z Polski i z zagranicy do udziału w konkursie plastyczno – literackim zatytułowanym „Błogosławiona Bolesławo, naśladowczyni Świętej Rodziny, prowadź nas”. Do współpracy w organizowanie konkursu włączyli się: Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie oraz Wydział Nauki Katolickiej w Olsztynie.

Konkurs swoim Patronatem objęli: Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, Wojewoda Warmińsko – Mazurski, Wydawnictwo WAM w Krakowie, Tygodnik Katolicki Gość Niedzielny, Nasz Dziennik, Dekanat Nidzicki, Starostwo Powiatowe w Nidzicy, Urząd Miasta i Gminy w Nidzicy, Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy, Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” – Oddział w Chicago.

Głównym celem konkursu było wzbogacenie wiedzy o bł. Bolesławie Lament, wyniesionej do chwały ołtarzy przez św. Jana Pawła II, uzmysłowienie doniosłości i aktualności misji Błogosławionej we współczesnej rzeczywistości, integracja rodziny poprzez uczestnictwo w konkursie oraz rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia wśród dzieci i młodzieży.

Ilość i różnorodność nadesłanych prac (886 plastycznych i 234 literackich z 243 placówek oświatowych i od osób indywidualnych) jest dowodem na to, że konkurs spotkał się z żywym zainteresowaniem szerokiego grona osób w całej Polsce i poza jej granicami.

19 marca 2016 r. Jury w dziewięcioosobowym składzie dokonało oceny prac i wyłoniło laureatów, przyznając w poszczególnych kategoriach łącznie 32 miejsca i 54 wyróżnień. Komisja Konkursowa miała duży dylemat w wyselekcjonowaniu najlepszych prac, ponieważ bardzo wiele z nich reprezentowało wysoki poziom artystyczny, zaskakiwało pomysłowością oraz świadczyło o dużym zaangażowaniu, bogatej duchowości i refleksyjności autorów, a także o wnikliwej znajomości tematu. Niestety reguły konkursu nakładają na jurorów ograniczenia w kwestii przyznania nagród i wyróżnień. Chcielibyśmy, aby mimo to, każdy, kto przystąpił do konkursu, poświęcił swój czas i włożył serce w przygotowanie swojej pracy, czuł się zauważony i doceniony. Serdeczne Bóg zapłać! Kierujemy też szczególne podziękowania do tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się i włączyli w realizację zadań konkursowych

Laureatów i Wyróżnionych wraz z Opiekunami zapraszamy na Mszę Świętą, która odbędzie się dnia 22 maja (niedziela) w kościele Św. Wojciecha w Nidzicy przy ul. Młynarskiej 12 o godz. 13:00. Bezpośrednio po Eucharystii będzie miała miejsce uroczystość poświęcona bł. Bolesławie Lament, podczas której zwycięzcom w konkursie zostaną wręczone dyplomy i nagrody.

Bardzo prosimy o potwierdzenie przyjazdu i uczestnictwa w uroczystości do 14 maja 2016 r. na adres: [email protected]


Zwycięzcami II Międzynarodowego Konkursu Plastyczno – Literackiego „Błogosławiona Bolesławo, naśladowczyni Świętej Rodziny prowadź nas” zostali:

KATEGORIA LITERACKA

Grupa III – od 12 do 14 lat

I m.- Alicja Stypułkowska, Gimnazjum w Białymstoku, op. s. Anna Andraka
II m. – Alicja Kacprzyk, Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kwidzynie, op. Anna Kowalczyk
III m.–Władysława Bazgijewa, Szkoła Odrodzenia Narodowego w Pawłodarze, Kazachstan III m. – Dominika Sztonyk, Zespół Szkół Nr 34 w Toruniu, op. Maria Wrzesińska

Wyróżnienia:
1. Parick Wac, Szkoła Akademii Języka Polskiego w Manchester, NJ, USA, op. Marta Kirkicka
2. Karolina Brydak, Gimnazjum Nr 9 w Rzeszowie, op. Anna Dec
3. Maja Góralewska, Zespół Szkół Publicznych Nr 3 w Żyrardowie, op. Janina Krawat 4. Jan Zardzewiały, Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kwidzynie, op. Anna Kowalczyk
5. Gabriela Głogowska, Szkoła Podstawowa Nr 8 w Kielcach, op. Agnieszka Nowińska

Grupa IV – od 15 do 17 lat

I m. – Agnieszka Krawczyk, Zespół Szkół Publicznych w Osuchowie, op. Elżbieta Olborska
II m. – Maria Matanowska, I Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, op. s. Krystyna Niewińska III m.- Kamila Dybeł, Zespół Placówek Oświatowych w Krzywaczce, op. Maciej Matoga
III m.- Maria Majewska, Gimnazjum Nr 3 w Nidzicy, op. Eliżbieta Skwarska

Wyróżnienia:
1. Anna Szwyngiel, Zespół Szkół w Konopiskach, op. Izabela Stanisz
2. Klaudia Ogonowska, Gimnazjum Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim, op. ks. Adrian Bienarz
3. Klaudia Dalicka, Zespół Szkół w Kątach, op. Zofia Mechacka
4. Marta Włodarska, Zespół Szkół w Kątach, op. Zofia Mechacka
5. Justyna Woźna, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy, op. Lech Borucki

Grupa V – powyżej 17 lat

I m.- Kamila Malicka, Nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 w Opolu II m.- Renata Leś, Manchester, NJ, USA
III m.- Ewa Tomczak, Łowicz
III m. – Anna Jurewicz, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Wyróżnienia:
1. Katarzyna Wac, Szkoła Akademii Języka Polskiego w Manchester, NJ, USA, op. Marta Kirkicka
2. Małgorzata Starczyk, Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 5 w Radomsku
3. Wiktoria Pawlak, Liceum Ogólnokształcące Nr 2, Głogów, op. Danuta Piwowar
4. Mariusz Kilianek, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8 w Kielcach, op. Anna Stefańska 5. Karina Górska, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8 w Kielcach, op. Irena Górczak

KATEGORIA PLASTYCZNA

Grupa I – od 6 do 8 lat

I m.- Anna Kotyczka, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie Ornontowicach, op. Agnieszka Gorzawska II m. – Mateusz Lasek, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłodzku, op. Małgorzata Mokrzycka
III m.- Zuzanna Kirkicka, Szkoła Akademii Języka Polskiego, Manchester, NJ, USA, op. Marta Kirkicka III m. – Celina Michalak, Zespół Szkół w Jedwabnie, op. Bożena Drelich

Wyróżnienia:
1. Adam Sowiński, Szkoła Podstawowa Nr 9 w Olsztynie, op. Małgorzata Kuczma
2. Paulina Dankovska, Szkoła Odrodzenia Narodowego w Pawłodarze, Kazachstan, op. Maria Drąg 3. Klaudia Maks, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nidzicy, op. Janina Sobuń
4. Anna Starczyk, Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 5 w Radomsku, op. Anna Droś
5. Anna Pepłowska, Przedszkole przy Zespole Szkół Nr 2 w Nidzicy, op. Grażyna Bieniek
6. Maja Dziuda, Szkoła Podstawowa w Drzewcach, op. Lilia Waszek
7. Michał Paliński, Przedszkole Nr 2 w Nidzicy, op. Janina Sobuń
8. Paulina Stienina, Szkoła Odrodzenia Narodowego w Pawłodarze, Kazachstan

Grupa II – od 9 do 11 lat

I m.- Nikola Wołynkiewicz, Szkoła Podstawowa Nr 1, Końskie, op. Wiesława Węglińska II m. – Kamil Dymidziuk, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie, op. Małgorzata Piekarska III m. – Hanna Krasula, Szkoła Podstawowa w Pasymiu, op. ks. Maciej Bartnikowski
III m. – Julia Florkowska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukcie, op. Magdalena Palińska

Wyróżnienia:
1. Denis Wróblewski, Szkoła Odrodzenia Narodowego w Pawłodarze, Kazachstan
2. Agata Misiak, Szkoła Podstawowa Nr 52 w Warszawie, op. Ewa Dudek
3. Wiktoria Żelazek, Szkoła Podstawowa Nr 32 w Olsztynie, op. Bożena Szczurek
4. Karolina Kozieł, Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnej, op. Piotr Pieczątkiewicz
5. Karolina Piskor, Zespół Szkół Sportowych Nr 1 w Białymstoku, op. Barbara Piotrowska 6. Igor Pacuszka, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy, op. Jolanta Szałanda
7. Przemysław Gardias, Szkoła Podstawowa w Nieledwi, op. Elżbieta Lebiedowicz
8. Julia Szczepańska, Szkoła Podstawowa w Pasymiu, op. ks. Maciej Bartnikowski

Grupa III – od 12 do 14 lat

I m. – Zuzanna Kowalik, Pijarska Szkoła Podstawowa w Łowiczu, op. O. Dariusz Lorenc
II m. – Weronika Sińska, Zespół Szkół Nr 4 w Jaworznie, op. Daniel Tarasek
III m. – Aleksandra Łamejko, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nidzicy, op. Grażyna Bieniek
III m. – Weronika Łabanowska, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sząbruku, op. Teresa Połosa

Wyróżnienia:
1. Marta Napiorkowska, Polska Szkoła Dokształcająca, Ridgewood, USA, op. Dorota Napiorkowska
2. Faustyna Krawiel, Zespół Szkół w Kuźnicy, op. Marta Krawel
3. Sandra Graniczny, Zespół Szkół Publicznych w Zasowie, op. Maria Bartoszek 4. Jan Słomkowski, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy
5. Paulina Kurek, Zespół Szkół w Kolnie, op. Maria Matyjasek
6. Oliwia Jagodzka, Gimnazjum Nr 2 w Koluszkach
7. Magdalena Czepło, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy
8. Lenah Nugugi, Szkoła Podstawowa, Kithatu, Kenya, op. s. Dariana Jasińska

Grupa IV – od 15 do 17 lat

I m. – Partycja Dominowska, Gimnazjum Nr 18 w Częstochowie, op. Anna Langier
II m. – Renata Warych, Zespół Szkół Technicznych w Turku, op. Teresa Piąstka
III m. – Katarzyna Burda, Zespół Placówek Oświatowych w Krzywaczce, op. Maciej Matoga
III m. – Dominika Woźniak, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy, op. Barbara Sosnowska

Wyróżnienia:
1. Klaudia Ogonowska, Gimnazjum Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim, op. Bożena Pelik-Ogonowska
2. Paulina Targosz, Gimnazjum w Lutomi Dolnej, op. Maria Skorupa
3. Katarzyna Rypa, I Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie, op. s. Krystyna Niewińska 4. Magdalena Jóźwik, Gimnazjum Nr 24 w Olsztynie, op. Anna Pijanowska
5. Ewans Munene, Kithatu, Kenya – E. Africa
6. Linus Mawira, Szkoła Podstawowa, Kithatu, Kenya
7. Julia Ceryn, I Liceum Ogólnokształcące w Mławie, op. s. Monika Pruszyńska
8. Nicholas Muthuri, Szkoła Podstawowa, Kithatu, Kenya

Grupa V – powyżej 17 lat

I m. – Halina Gnat, Centrum Spotkań Europejskich Światowid, Elbląg, op. Ewa Bednarska- Siwilewicz II m. – Aneta Brzozowicz – Sykuła, Zespół Szkół Usługowych w Gdyni
III m. – Katarzyna Mrożek, Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, op. Maria Mrożek
III m. – Maria Szczepańska, Centrum Spotkań Europejskich Światowid, Elbląg

Wyróżnienia:
1. Anna Kowalczuk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
2. Adrian Płusa, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8 w Kielcach, op. Dawid Łabuz
3. Amos Mugambi, Kithatu, Kenya – E. Africa
4. Aleksandra Szczerba, ZP Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych, Cudzynowice, op. Jolanta Nocoń 5. Paulina Kępczuk, Zespół Szkół Nr 4 w Mławie, op. s. Jadwiga Kuniszewska
6. Denis Mutuma, Roy Muthetia, Kithatu, Kenya – E. Africa
7. Robert Erynkfajt, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nidzicy, op. Beata Żegadło

Życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Koordynator konkursu: s. Halina Grygo MSF

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda