Saletyni: 20 godzin adoracji w 20. rocznicę koronacji

saletyni-plW sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu zakończyła się 20-godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu z okazji 20. rocznicy koronacji łaskami słynącej figury Płaczącej Pani z La Salette.

– Przeżywamy Rok Miłosierdzia i 1050-lecie chrztu Polski, a my, saletyni w Dębowcu, otrzymujemy jeszcze jako dar jubileusz 170-lecia objawienia Matki Bożej w La Salette i 20. rocznicę koronacji łaskami słynącej figury Płaczącej Pani. Tutaj przybywają pokolenia pielgrzymów, żeby zawierzać siebie, swoje rodziny, swoją przyszłość, żeby z Maryją dzielić się troskami – mówi ks. Paweł Raczyński MS, kustosz sanktuarium.

Duchowym przygotowaniem do odpustu, który rozpocznie się już w czwartek 15 września, wynagrodzeniem za grzechy, wyrażeniem wdzięczności za otrzymane łaski była 20-godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęła się ona w piątek 9 września po porannej Mszy św. i zakończyła w sobotę rano. – Maryja w La Salette miała na piersi krzyż z wijącym się z bólu Chrystusem, od którego biło światło. Chcieliśmy wsłuchać się w słowa Maryi i wpatrywać się w Chrystusa. Chcieliśmy na nowo usłyszeć Jej słowa – „zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” – mówi ks. Raczyński.

Duszpasterze z Dębowca w czasie czuwania zaplanowali wspólny różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, śpiew, ale i ciszę „potrzebną do wypowiedzenia tego, co głęboko w sercu”. – To była nowa inicjatywa, ale widzimy, że coraz więcej osób potrzebuje adoracji, zatrzymania się, zamyślenia – modlitwy, która płynie z głębokości serca – przekonuje kustosz dębowieckiego sanktuarium.

Podobną inicjatywę modlitewną podjęto już kilka razy we francuskim La Salette, gdzie odbywa się 170-godzinna nieustająca adoracja i uwielbienie Boga za dar objawienia Matki Bożej 170 lat temu.

19 września przypada 170. rocznica objawienia Matki Bożej we francuskiej miejscowości La Salette. Maryja ukazała się tam jeden jedyny raz dwojgu pastuszkom: 15-letniej Melanii Calvat i 11-letniemu Maksyminowi Giraud, którym przekazała swoje orędzie. Treścią orędzia z La Salette było wezwanie ludzi do pokuty i powrotu do Boga, zapowiedź kar Bożych dla zatwardziałych grzeszników i obietnica obfitych łask w wypadku nawrócenia. „Piękna Pani” – jak nazwały ją dzieci – w przekazanym orędziu piętnowała niewypełnianie obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, naruszenie świątecznego odpoczynku, zaniedbanie codziennej modlitwy, a także wypomniała wypowiadane bluźnierstwa oraz niezachowanie nakazanych postów.

(gz / Przemysław Radzyński)

Za: www.saletyni.pl