Łagiewniki: zakończenie posługi jezuitów

jezuici-plW ostatni dzień sierpnia br. w kaplicy przy klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbyła się skromna uroczystość zakończenia długoletniej posługi jezuitów w tym słynnym na cały świat miejscu.

Nasi współbracia z Prowincji Polski Południowej posługiwali tam na stałe od 1987 roku (najpierw był to jeden kapłan, a potem mieszkało tam dwóch). Historia ta jednak sięga znacznie dalej, gdyż wcześniej jezuici służyli zgromadzeniu jako spowiednicy i rekolekcjoniści (jednym z nich był wymieniony w „Dzienniczku” o. Józef Andrasz SJ).

Uroczystość pożegnania z Łagiewnikami miała charakter dziękczynny i modlitewny: bez kwiatów i długich przemówień, ale za to w duchu wdzięczności miłosiernemu Bogu. Eucharystii przewodniczył ks. bp Jan Zając, a homilię wygłosił ks. Prałat Józef Ślusarczyk, Kustosz Sanktuarium; obecni też byli odchodzący duszpasterze oraz prowincjał krakowskich jezuitów. Od tej pory opiekę duszpasterską nad kaplicą przejęli Księża diecezjalni, posługujący w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Za: www.jezuici.pl