Salezjanie – Brazylia: Otwarto dla publiczności pokój, w którym żył Czcigodny Sługa Boży ks. Komorek

Po przeszło dziesięciu latach od zamknięcia, pokój, w którym Czcigodny Sługa Boży ks. Rudolf Komorek (1890 – 1949) przeżył ostatnie miesiące swojego życia, w Sanatorium Vicentina Aranha, w São José dos Campos (SP), został na nowo otwarty dla publiczności. Jest to inicjatywa, której celem jest propagowanie i lepsze poznanie tego salezjanina kapłana, który umarł w opinii świętości.

W pokoju, znajdującym się w pawilonie, w którym w swoim czasie przebywali umierający pacjenci, czciciele i odwiedzający mogą zobaczyć niektóre przedmioty i rzeczy osobiste Czcigodnego Sługi Bożego, takie jak łóżko, konfesjonał, który sam wykonał, stuła, różaniec, fotografie, zdjęcia rentgenowskie jego płuc – ks. Komorem zmarł na gruźlicę – oraz relikwie kości nóg i stóp.

Ponowne otwarcie pokoju ks. Komorka, które nastąpiło w rocznicę jego śmierci, w dniu 11 grudnia, zostało poprzedzone triduum, które rozpoczęło się w sobotę 8 grudnia.

11 dzień każdego miesiąca jego czciciele poświęcają na modlitwę i propagowanie procesu beatyfikacyjnego Czcigodnego Sługi Bożego ks. Komorka, salezjanina kapłana pochodzącego z Polski, który był znany jako „Święty Kapłan”, a któremu przypisuje się wiele łask.

ANS – São José dos Campos

Za: www.infoans.org