Dominikanie znów mają klasztor we Lwowie

Po 66 latach przerwy Zakon Braci Kaznodziejów ponownie otworzył klasztor we Lwowie, gdzie dominikanie byli obecni od XIII wieku.

Nowy dom zakonny otwarto w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Znajduje się on w mieszkaniu przy ulicy Krywonosa z centrum miasta. Jego przełożonym został mianowany o. Jakub Gonciarz, który wraz z o. Mikołajem Łuczokiem już ponad dwa lata posługiwał wiernym we Lwowie.

8 gruduia we lwowskim klasztorze zgromadziło się kilkunastu braci reprezentujących wszystkie klasztory dominikańskie w Rosji i na Ukrainie. Głównym punktem uroczystości była Msza święta w kościele Matki Bożej Gromnicznej, której przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej, Leon Mały.

W kazaniu przełożony Polskiej Prowincji Dominikanów, o. Krzysztof Popławski nazwał otwarcie nowego klasztoru „powrotem do domu”. O. Popławski wspomniał też o napisie, jaki znajduje się na dawnym dominikańskim kościele we Lwowie: „Soli Deo honor et gloria” (Samemu Bogu cześć i chwała). Powiedział, że należy rozumieć te słowa jako znak nadziei. Nawiązując zaś do wezwania klasztoru: „Najświętszego Ciała Chrystusa” zaznaczył, że zaprasza ono „do adoracji i głoszenia Tego, którego się adoruje”.

Do świątyni Matki Bożej Gromnicznej przybyli licznie świeccy oraz przedstawiciele żeńskich i męskich zgromadzeń zakonnych. Po Mszy uczestnicy uroczystości zostali poczęstowani wyśmienitym bigosem oraz mogli przy kawie i ciastach wspólnie spędzić czas w sali Rosena, w której na co dzień odbywają się spotkania lwowskiego Duszpasterstwa Akademickiego.

Po południu dominikanie nawiedzili Cmentarz Łyczakowski, by pomodlić się za braci spoczywających w tamtejszym grobowcu. Potem odwiedzili Muzeum Historii Religii, znajdujące się w dawnym dominikańskim klasztorze Bożego Ciała. Świętowanie zakończyły gregoriańskie nieszpory w greckokatolickiej cerkwi pod wezwaniem Przenajświętszej Eucharystii, która kiedyś była głównym kościołem dominikanów we Lwowie.

Przyjmuje się, że dominikanie po raz pierwszy zamieszkali na stałe w mieście Lwa w 1270 roku. W ciągu wieków wybudowali dwa duże klasztory. Jeden, w samym centrum miasta, pod wezwaniem Najświętszego Ciała Chrystusa istniał do maja 1946 roku kiedy władze sowieckie zmusiły ich do opuszczenia miasta. Drugi, nieco na uboczu, pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, Patronki Zakonu, został zamknięty w czasie kasaty józefińskiej w XVIII wieku.

Do ponownego przybycia dominikanów do Lwowa w ogromnym stopniu przyczynił się obecny metropolita lwowski, abp Mieczysław Mokrzycki, który w 2010 roku zaprosił braci kaznodziejów do stolicy archidiecezji, aby podjęli posługę wśród studentów. Przez minione dwa lata troszczył się także o utrzymanie braci, którzy tymczasowo zamieszkali w Seminarium Duchownym w Brzuchowicach, oraz w istotny sposób pomógł w zakupie mieszkania, które obecnie służy braciom za klasztor.

W przeddzień uroczystości odnowienia domu zakonnego wikariusz Wikariatu Generalnego Dominikanów Rosji i Ukrainy, o. Maciej Rusiecki spotkał się z abp. Mokrzyckim, aby podzielić się radością z otwarcia nowego klasztoru i podziękować za wszelką życzliwość.

Zakup mieszkania, w którym obecnie znajduje się klasztor, był możliwy wyłącznie dzięki finansowej pomocy Polskiej Prowincji Dominikanów. Ważną rolę odegrało również tysiące ludzi dobrej woli, którzy przez ofiary materialne i modlitwę wspierali to dzieło. Wielu z nich odpowiedziało na akcję „Prześlij Piątkę – dominikanie we Lwowie” i poprzez regularne wpłaty na konto pomagali wyposażać klasztor oraz finansować działalność duszpasterską braci kaznodziejów.

Od samego początku, a więc od września 2010 roku, priorytetem w działalności lwowskich dominikanów jest Duszpasterstwo Akademickie. Zajmują się oni także codzienną posługą w wynajmowanym od wspólnoty greckokatolickiej kościele Matki Bożej Gromnicznej.

Tutejsi dominikanie prowadzą także rekolekcje, głoszą konferencje, organizują spotkania formacyjno-modlitewne dla kapłanów i osób konsekrowanych. Z troską pielęgnują modlitwę różańcową, szczególnie poprzez nabożeństwa fatimskie. Angażują się w działalność ewangelizacyjną, a także służą jako spowiednicy i kierownicy duchowi.

Działalność dominikanów we Lwowie można wspierać nadal, przesyłając pieniądze na konto:

Prześlij Piątkę – dominikanie we Lwowie
Sekretariat Misyjny Dominikanów
ul. Freta 10, 00-227 Warszawa

BZ WBK SA 35 Oddział w Warszawie
PLN: 02 1090 2851 0000 0001 0580 2728
EUR: 03 1090 2851 0000 0001 0591 8140
GBP: 28 1090 2851 0000 0001 0591 8175
USD: 34 1090 2851 0000 0001 0591 8164IBAN: PL; KOD SWIFT: WBKPPLPP

Zapraszamy na profil lwowskich dominikanów na Facebooku.

Jakub Gonciarz OP / sz / dominikanie.pl / kn

Za: www.dominikanie.pl