Salezjanie – Czerwińsk: Historyczna kapituła!

salezjanie.plKapituła Młodych – to pierwsze tego typu wydarzenie, które pozwoliło przedstawicielom wszystkich środowisk młodzieżowych z dzieł i placówek salezjańskich inspektorii warszawskiej spotkać się, aby dokonać refleksji nad posłannictwem salezjańskim z perspektywy jego odbiorców.

Kapituła Młodych, która obradowała w dniach 8-10 stycznia w Czerwińsku nad Wisłą, zgromadziła 80 reprezentantów grup i wspólnot objętych duchową i wychowawczą posługą salezjanów. Delegaci oratoriów, liturgicznej służby ołtarza, salezjańskiego ruchu ewangelizacyjnego Saruel, duszpasterstw akademickich, inspektorialnej rady młodych, ośrodka misyjnego, salezjańskiej organizacji sportowej SALOS, teatru ITP, ośrodka wychowawczego, burs i szkół zebrali się, aby poczynić namysł nad salezjańskim duszpasterstwem młodzieży.

Wśród omawianych zagadnień znalazły się m.in. tematy dotyczące powołań, efektywności i trafności podejmowanych przez salezjanów działań i inicjatyw wychowawczych, formacji prowadzonej w poszczególnych wspólnotach młodzieżowych, świadectwa życia wspólnot salezjańskich czy promocji charyzmatu św. Jana Bosko.

Młodzież, która – w oparciu o doświadczenie własnych środowisk – aktywnie dzieliła się swoimi spostrzeżeniami, rozważała także, w jaki sposób rozwijać, wspierać i propagować istniejące obecnie propozycje i rozwiązania duszpasterskie. Szukała również nowych kierunków zaangażowania salezjańskiego i zastanawiała się nad możliwościami poszerzania obszarów wzajemnej współpracy i poznawania się pomiędzy samymi ośrodkami i wspólnotami młodzieżowymi.

Kapituła Młodych została zorganizowana w związku z trwającymi przygotowaniami do Kapituły Inspektorialnej, która odbędzie się na przełomie marca i kwietnia. Refleksja środowisk młodzieżowych jest cennym głosem doradczym dla prac przyszłej Kapituły.

pw

Za: www.salezjanie.pl