Salezjanie: Nagroda dla ks. Jarosława Wąsowicza!

Mamy przyjemność poinformować współbraci, że Komisja Konkursowa Europejskiego Centrum Solidarności rozstrzygnęła konkurs na najlepszą pracę naukową obejmującą tematykę związaną z historią „Solidarności” i opozycji demokratycznej w Polsce w latach 1970 -1990.

W konkursie preferowane były prace nowatorskie, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki, metodologii badań oraz napisane w sposób atrakcyjny dla przyszłych czytelników. Pierwsze miejsce, nagrodę w wysokości 5000 zł oraz wydanie pracy drukiem przyznano naszemu współbratu ks. Jarosławowi Wąsowiczowi za rozprawę doktorską zatytułowaną: „Niezależny ruch młodzieżowy w Gdańsku w latach 1981-1989”. Przypomnijmy, że została ona napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Ryszarda Sudzińskiego w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK i w maju tegoż roku obroniona. Księdzu Jarkowi serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej.

ks. Przemysław Cholewa SDB

Za: www.pila.salezjanie.pl