Sercanie: VIII Pielgrzymka Przedsiębiorców do Łagiewnik

4. grudnia, już po raz ósmy w krakowskim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, pod hasłem „Być bogatymi przed Bogiem”, odbyła się Pielgrzymka Przedsiębiorców i Pracodawców Duszpasterstwa „Talent” Księży Sercanów.

Spotkanie przybyłej do Krakowa trzystuosobowej grupy rozpoczęło się celebracją Mszy św., której przewodniczył ks. kard. Stanisław Nagy. Gościem spotkania był znany przedsiębiorca Roman Kluska.

W kazaniu kardynał podkreślił konieczność otwarcia się na Boga. Każdy z nas – mówił – staje przed Bogiem z licznymi żądaniami a jednocześnie nieczystym sercem. Powinniśmy przywitać Go należycie , bo Bóg przepełniony miłością do człowieka cały czas czeka na moment w którym będzie on gotowy się na Niego otworzyć.

Kardynał wspominając wyniesienie na ołtarze papieża Jana Pawła II nawoływał również: Budujmy pomniki dobroci! Niech nasza radość z beatyfikacji polskiego Papieża nie będzie płytka.” Kardynał zwrócił się również bezpośrednio do przybyłych – „Prostujcie drogi Pańskie! Prostujcie ścieżki swojego sumienia!.

Po uroczystej Mszy św. uczestnicy spotkania zebrali się w auli Jana Pawła II. Po powitaniu gości przez ks. Grzegorza Piątka, koordynatora Duszpasterstwa, miało miejsce uczczenie 90. urodzin ks. kard. St. Nagyego a następnie wysłuchano wykładu znanego polskiego przedsiębiorcy Romana Kluski na temat: „Etyka czynnikiem sukcesu w biznesie”.

W swoim przemówieniu, opierając się na licznych przykładach z własnej działalności biznesowej, Roman Kluska zauważył, że etyka w biznesie jest czynnikiem gwarantującym sukces. Największy wpływ na to ma – zdaniem prelegenta – przede wszystkim wzajemna troska, sprawiedliwe wynagradzanie oraz dzielenie się nagrodami. Wszystko to sprawia, że pracownikom chce się walczyć o sukces firmy, z którą się utożsamiają. Kluska podkreślił również, że współczesny polski przedsiębiorca musi walczyć z wieloma problemami, z których największym jest naszpikowanie życia regułami prawnymi. Tym samym – według Kluski – praca i wysiłek przestały być wyznacznikiem sukcesu, a stała się nim dobra relacja z władzą i urzędnikami. Rodzi to wiele niebezpieczeństw, w tym największą, korupcję.

Kluska wspomniał również historię swojego aresztowania. Podkreślił, że jedynym co utrzymało go przy siłach była ufność Bogu. Otrzymaliśmy bowiem wielki skarb – wolną wolę – z którym możemy robić co chcemy – mówił. Jeśli tylko zaufamy Bogu w sposób bezwarunkowy, zdobędziemy wielki Skarb – Opiekuna, który zawsze będzie przy nas. Tylko wtedy będziemy w pełni szczęśliwi – dodał.

W dalszej części spotkania zostały wręczone wyróżnienia Talent w formie statuetki i dyplomu dla osób, które w wyjątkowy sposób zasłużyły się dla duszpasterstwa oraz prowadziły działalność na rzecz wartości ewangelicznych w biznesie. W tym roku otrzymali je:

• ks. dr Marek Leśniak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II za wkład w propagowanie społecznego nauczania Kościoła, zaangażowanie, intelektualne wsparcie duszpasterstwa oraz organizację konferencji naukowych,

• Krystyna i Maciej Kaniewscy z Warszawy za zaangażowanie w organizację spotkań duszpasterstwa w Warszawie, umiejętność zjednywania ludzi i przekazywanie entuzjazmu, • Czesław Korzeń z Dębicy za promowanie duszpasterstwa w Dębicy,

• Agata i Krzysztof Osóbka z Kielc za wieloletnie zaangażowanie w życie duszpasterstwa oraz organizowanie rajdów turystycznych dla przedsiębiorców i ich rodzin.

Zakończenie uroczystości rocznicowych nastąpiło w bazylice łagiewnickiej wspólnym odmówieniem koronki do Bożego Miłosierdzia.

Za: www.sercanie.pl