Salezjanie: Poświęcenie kościoła pw. św. Jana Bosko w Ostródzie

W Rytuale możemy przeczytać, iż „konsekracja, czyli uroczyste poświęcenie kościoła i ołtarza, zalicza się do najważniejszych aktów liturgicznych.

Miejsce bowiem, gdzie gromadzi się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać Słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne, wielbić Boga, a przede wszystkim sprawować sakramenty i gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament Eucharystii, jest szczególnym obrazem Kościoła, Świątyni Boga, zbudowanej z żywych kamieni”.

W 150. rocznicę poświęcenia Bazyliki Maryi Wspomożycielki Wiernych w Turynie i 25. rocznicę istnienia parafii św. Jana Bosko w Ostródzie, czyli 9 czerwca 2018 r., parafia św. Jana Bosko w Ostródzie przeżywała uroczystość poświęcenia świątyni. Punktualnie o godzinie 11:00 spod domu zakonnego w Wałdowie wyruszyła procesja wejścia. Licznie przybyli parafianie oczekiwali na ten podniosły moment, czego wyraz dali w żywym zaangażowaniu w liturgię tego dnia. Przybyło ok. 70 kapłanów diecezjalnych i zakonnych, a także klerycy seminarium salezjańskiego w Krakowie. Liturgii przewodniczył Arcybiskup Metropolita Warmiński Józef Górzyński. Obecny był również Ksiądz Inspektor Andrzej Wujek SDB.

We wstępie do Mszy św. ks. Paweł Sufleta, proboszcz parafii, przypomniał historię powstawania parafii, budowy kościoła oraz działalność poprzednich współbraci zaangażowanych w duszpasterstwo na Wałdowie.

Liturgia przepełniona była wielorakimi symbolami. Już na początku ksiądz arcybiskup poświęcił wodę, którą zostały pokropione ściany kościoła, ołtarz oraz wierni. Było to przypomnienie momentu chrztu świętego, podczas którego wierni stali się świątynią Ducha Świętego. W kazaniu ksiądz arcybiskup wytłumaczył, czym jest obrzęd poświęcenia kościoła i do czego zobowiązuje wszystkich parafian. Później nastąpiło namaszczenie ołtarza przez księdza arcybiskupa, zaś ściany świątyni namaścił ksiądz inspektor i ksiądz proboszcz. Tym gestem pokazano, iż to miejsce przeznaczone jest tylko i wyłącznie do sprawowania kultu Bożego i oddawania czci Bogu. Okadzenie ołtarza, kościoła i wiernych symbolizowało moc modlitw wznoszonych przed Boży tron. Przedstawiciele parafii nakryli ołtarz białym obrusem, przyozdobili pięknymi kwiatami i siedmioma świecami. Następnie na poświęconym ołtarzu sprawowana była liturgia eucharystyczna.

Na zakończenie Ksiądz Arcybiskup, Ksiądz Inspektor, Ksiądz Proboszcz i przedstawiciele parafii podpisali dokument stwierdzający fakt poświęcenia kościoła parafialnego pw. św. Jana Bosko. Metropolita Warmiński odsłonił również pamiątkową tablicę upamiętniającą to wydarzenie.

Po uroczystej liturgii wspólnota parafialna, zaproszeni goście i władze Ostródy spotkali się na obiedzie i wspólnym świętowaniu na placu przykościelnym.

dk. Akacjusz Cybulski SDB

Za: www.salezjanie.pl