Salwatorianie – Bielsko Biała: 25 lat działalności Hospicjum

Dzień 22 kwietnia 2017 r. zapadnie w sercach wielu bielszczan, jako dziękczynienie za dar Hospicjum św. Kamila. Jubileusz rozpoczął się od uroczystej Eucharystii w kościele pw. NMP Królowej Polski, której przewodniczył ks. Bp Piotr Greger.

Wśród kapłanów koncelebrujących sobotnią liturgię był ks. Piotr Filas SDS, prowincjał Polskiej Prowincji Księży Salwatorianów oraz ks. proboszcz Michał Pastuszka SDS.

Przy ołtarzu modlili się księża salwatorianie, pełniący obecnie posługę kapelanów: ks. Edward Lasek SDS i ks. Andrzej Pacholik SDS, a także pierwszy kapelan bielskiego Hospicjum ks. Andrzej Drogoś SDS oraz kapłani pracujący w innych hospicjach. W dziękczynnej Mszy św. uczestniczyli również przedstawiciele władz miasta i samorządu, wśród nich prezydent Bielska Białej pan Jacek Krywult. Obok specjalistów z zakresu medycyny paliatywnej obecna była Jolanta Stokłosa, prezes Forum Hospicjów Polskich. Po liturgii po raz pierwszy przyznano specjalne dyplomy dla przyjaciół Hospicjum św. Kamila. Wyróżniono w ten sposób kilkanaście osób i instytucji.

Od początku działalności Hospicjum objęło opieką ponad 4 tys. 300 chorych. Było to możliwe, dzięki ofiarnej pomocy i współpracy około 70 wolontariuszy, na czele z p. dr. Anną Byrczek, główną inspiratorką tego dzieła, władz samorządowych, bielskiego samorządu lekarskiego, parafii oraz wielu dobrodziejów.
Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej powstało w 1992 r. i przez 17 lat działało, jako grupa nieformalna przy salwatoriańskiej parafii pw. NMP Królowej Polski w Bielsku Białej. W 2009 r. zostało powołane do życia stowarzyszenie „Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej”.

Od 1 marca 1992 r. wolontariusze obejmują domową opieką chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej, mieszkających na terenie miasta Bielska Białej i okolic, przychodząc im z pomocą medyczną, a także wspierając psychicznie i duchowo chorych i ich rodziny. Opieka, jaką otaczani są chorzy jest bezpłatna.

Z okazji jubileuszu ćwierćwiecza działalności Hospicjum św. Kamila ukazała się specjalna publikacja pod redakcją ks. Grzegorza Jabłonki SDS, wieloletniego kapelana i p. Anny Byrczek prezes i założycielki Hospicjum pt. „Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg”.

Więcej na: www.sds.pl