Salwatorianin nagrodzony za zasługi dla KUL-u

sds.plSalwatorianin ks. prof. Zygmunt Hajduk otrzymał w dniu 25 czerwca Medal za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W ten sposób senat uczelni wyraził w symboliczny sposób uznanie i wdzięczność za „ofiarną i pełną oddania służbę na rzecz Uniwersytetu, za wieloletnią pracę naukową, dydaktyczną i wychowawczą, za wieloletnie pełnienie funkcji prodziekana Wydziału Filozofii i konsekwentną realizację dewizy Deo et Patriae”, jak wspomniano w artykule zamieszczonym na stronie internetowej KUL-u, poświęconym uroczystości uhonorowania ks. Zygmunta.

Za: www.sds.pl