Sercanie – Kraków: Trzeci dzień XII Kapituły Prowincjalnej

Środowe obrady delegatów dotyczyły spraw ekonomicznych. Po południu ojców kapitulnych odwiedził kard. Stanisław Dziwisz.

Dzień trzeci Kapituły rozpoczął się poranną Jutrznią oraz Mszą św. pod przewodnictwem ks. Stanisława Mieszczaka. Kazanie wygłosił ks. Tadeusz Gniewek, dyrektor Misji Krajowych. Kaznodzieja w nawiązaniu do przypowieści ewangelicznej o minach zapisanej przez św. Łukasza, zachęcał do pomnażania i dobrego wykorzystywania darów Bożych w życiu konsekrowanym na podobieństwo owych sług, którzy w rozliczeniu ze swoim Panem potrafili przynieść 10 albo 5 min.

Obrady plenarne poprzedziła praca w grupach. Przedmiotem wymiany zdań było sprawozdanie wykorzystywania dóbr materialnych w Polskiej Prowincji Księży Sercanów w latach 2008-2013, złożone przez ekonoma ks. Marka Romańczyka podczas popołudniowej plenarnej sesji dnia poprzedniego. Owoce grupowych dyskusji zostały przedstawione podczas przedpołudniowego posiedzenia plenarnego Kapituły. Podczas dyskusji obok różnych kwestii ogólnych związanych z ekonomią i wyzwaniami zmieniającej się w tym względzie mentalności świata, poruszono sprawę remontu domów płaszowskich, podkreślając wyraźnie wysiłek całej prowincji, a szczególnie współbraci zaangażowanych bezpośrednio w to przedsięwzięcie. Dosyć dogłębnie omówiono wszelkie trudności towarzyszące tej inicjatywie, a ich rozwiązanie poddano ocenie, tak aby wnioski mogły posłużyć na przyszłość.

W popołudniowej sesji kontynuowano dyskusję na tematy ekonomiczne. Około godz. 17.15 uczestników kapituły odwiedził kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. W swoim krótkim wystąpieniu podziękował zgromadzeniu za wszelkie przejawy zaangażowanie w Kościele krakowskim na polu duszpastersko-parafialnym oraz głoszenia rekolekcji i misji, szczególnie związanych z peregrynacją obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii św. Jana Pawła II. Wysoko ocenił pracę w Kościele powszechnym szczególnie śp. kard. Stanisława Nagiego. Wspominał również o przyjaźni, którą darzył naszego purpurata Ojciec Św. Jan Paweł II oraz swoje, osobiste, częste spotkania z sercańskim kardynałem.

Spotkanie z delegatami zgromadzonymi na Kapitule zakończyło się pamiątkowym zdjęciem i pasterskim błogosławieństwem. Było one wyrazem życzliwości, jaką darzy polskich sercanów, wzorem swoich poprzedników, obecny Pasterz Kościoła krakowskiego.

Po spotkaniu z kard. Dziwiszem kontynuowano obrady, podczas których dokonano najpierw wyboru skrutatorów prowincjalnych. Kapituła powierzyła ten urząd ks. Janowi Romankowi i ks. Tadeuszowi Kałużnemu.

Wybrano również delegatów Polskiej Prowincji Księży Sercanów na kapitułę generalną Zgromadzenia. Zostali nimi: ks. Leszek Poleszak, ks. Dariusz Salamon oraz ks. Robert Ptak. Kolejny dzień obrad zakończono adoracją eucharystyczną.

Ks. Sławomir Kamiński SCJ

Więcej (zdjęcia) na: www.sercanie.pl