Madryt: zebranie wyższych przełożonych zakonów

W Madrycie odbyło się XXI zebranie wyższych przełożonych zakonów męskich i żeńskich CONFER. Rok Życia Konsekrowanego, 500-lecie urodzin św. Teresy i miejsce życia zakonnego na współczesnych peryferiach to niektóre z poruszonych tematów.

Trzydniowe obrady otworzył nuncjusz apostolski w Hiszpanii abp Renzo Fratini, który podkreślił znaczenie życia zakonnego dla Kościoła powszechnego i lokalnego. Wyżsi przełożeni zakonów męskich i żeńskich przeanalizowali najpierw rzeczywisty stan hiszpańskiego społeczeństwa, dotkniętego kryzysem, bezrobociem, emigracją ludzi młodych, rodzeniem się nowych form ubóstwa.

Kolejne dni poświęcono miejscu życia zakonnego w tej rzeczywistości, zwłaszcza szukaniu pozytywnej, skutecznej odpowiedzi na wyzwania w oparciu o nauczanie Papieża Franciszka. Obecny na obradach abp José Rodríguez Carballo, sekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, zachęcił osoby zakonne do „wyjścia na peryferie”. Zakonnicy i zakonnice nie tylko powinni odpowiedzieć na słowa Papieża Franciszka, ale także dać się porwać jego stylowi życia ewangelicznego. Trzeba „zamieszkać na peryferiach z dynamizmem misyjnym. Jednak nie wystarczy samo bycie tam. Należy zobaczyć, jaki styl życia i jakie postawy powinny przyjąć osoby konsekrowane. Nasza obecność nie może być neutralna” – powiedział abp Rodríguez Carballo.

M. Raczkiewicz CSsR, Madryt

Za: Radio Watykańskie