Home WiadomościZ kraju Sercanie. Wasz charyzmat jest niezwykle aktualny

Sercanie. Wasz charyzmat jest niezwykle aktualny

Redakcja

Sercańscy misjonarze i rekolekcjoniści krajowi wzięli udział w dorocznych rekolekcjach. Nauki rekolekcyjne głosił im o. dr Kazimierz Fryzeł, redemptorysta z Krakowa.

Kilkunastu rekolekcjonistów sercańskich, zgromadzonych od 6 do 11 stycznia br. w domu sercanów w Zakopanem, wysłuchało nauk i homilii rekolekcjonisty m.in. o powołaniu do głoszenia słowa Bożego, o oczekiwaniach Kościoła i ludzi od sług Słowa oraz o osobistym odkrywaniu i pogłębianiu życia duchowego i powołania w zgromadzeniu zakonnym.

Jesteście kapłanami Serca Jezusowego, a serce to symbol miłości Boga. Dzisiejszemu światu trzeba ukazywać Boga, który jest Miłością. Tak było na początku Kościoła i tak teraz trzeba czynić, dlatego wasz charyzmat jest niezwykle aktualny” – podkreślił o. Fryzeł, apelując jednocześnie o ciągłe ożywianie w sobie apostolatu miłości Serca Jezusowego.

Jego zdaniem, przeżywane rekolekcje są najlepszym czasem, by ów apostolat pogłębić, by potem nim się dzielić z tymi, do których głosi się misje i rekolekcje.

„Jezus zachęca nas, byście wciąż na nowo Go odkrywali i zapraszali do swego życia apostolskiego” – zaznaczył, dodając, że centrum działalności apostolskiej powinna stanowić miłość pasterska, która jest składaniem siebie w darze powierzonym sobie ludziom.

Rekolekcjonista zwrócił również uwagę na potrzebę pogłębiania przez głoszących rekolekcje swej duchowości kapłańskiej, która – zdaniem mówcy – nie może być jakimś dodatkiem w życiu misjonarza. Podkreślił, że kapłan powinien być wierny słowu Bożemu i naśladować Jezusa oraz mieć osobową z Nim więź.

„Kapłan nie może pełnić misji, jeśli go nie dotknie, napełni i przemieni Chrystus. Nie może też głosić swoich poglądów lecz swego Pana” – powiedział o. Kazimierz, dodając, że kapłani zakonni winni szczególnie być specjalistami od głoszenia słowa Bożego.

Opierając się na tekstach Pisma św. o. Fryzeł zwrócił uwagę, że powołanie i misja kapłana zakonnego jest zawsze profetyczna i aby ją wypełnić należy stawać się sługami słowa Bożego, świadkami Ewangelii i jej stróżami, a także głosić słowo w jedności z Kościołem.

Z kolei w swych homiliach rekolekcjonista zachęcał słuchaczy do pogłębiania przyjaźni z Jezusem, uczenia się od Niego bycia dobrym pasterzem oraz postawy służby wobec tych, do których jest się posłanym. Tłumaczył także potrzebę stałej formacji wśród głoszących rekolekcje, a do jej elementów zaliczył m.in. nawrócenie religijne, moralne, intelektualne i mistyczne.

„Te elementy nawrócenia pozytywnego są bardzo potrzebne sługom Słowa, by nie wpaść w rutynę, ale stale pogłębiać wiedzę religijną, szukać odpowiedzi na trudne problemy, wciąż poszerzać prawdziwy obraz Boga” – powiedział o. Fryzeł, który wygłosił setki rekolekcji dla księży i sióstr zakonnych.

Ten wykładowca teologii pastoralnej i moralnej, a także w Krakowskiej Szkole Spowiedników, dzielił się swą wiedzą i spostrzeżeniami z uczestnikami rekolekcji podczas zaaranżowanego spotkania. A pytania uczestników rekolekcji dotyczyły m.in. różnych współczesnych trudności w przepowiadaniu Dobrej Nowiny oraz zagadnień związanych z sakramentem pokuty. O. Kazimierz Fryzeł CSsR jest autorem książki pt.: „Jak zadbać o swoją…. spowiedź”.

W czasie rekolekcji odbyło się także spotkanie wszystkich misjonarzy, które prowadził dyrektor misji i rekolekcji krajowych księży sercanów – ks. Zdzisław Płuska SCJ, który także w imieniu wszystkich wyraził wdzięczność o. Kazimierzowi za przeprowadzenie rekolekcji.

Tekst i zdjęcie: Ks. Andrzej Sawulski SCJ

 

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda