Home WiadomościZ kraju Sesja naukowa „Dzieciątko Jezus w Karmelu”

Sesja naukowa „Dzieciątko Jezus w Karmelu”

Redakcja

Z okazji 100. rocznicy erygowania nie istniejącego dziś Bractwa Dzieciątka Jezus przy krakowskim kościele karmelitów bosych, w dniu 25 stycznia 2014 r. w Karmelitańskim Instytucie Duchowości przy ul. Rakowickiej 18a odbyła się sesja naukowa pod hasłem: Dzieciątko Jezus w Karmelu. Organizatorami sesji byli: klasztor Karmelitów Bosych w Krakowie oraz Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. W sesji wzięło udział ok 250 osób. Najliczniejszą grupę stanowiły siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus, ponadto w sesji wzięli udział członkowie bractwa Dzieciątka Jezus z Rzeszowa, delegacja parafian z sanktuarium Dzieciątka Jezus z Jodłowej (diecezja tarnowska) i z Golcowej (archidiecezja przemyska) oraz indywidualni czciciele Dzieciątka Jezus.

O godz. 9.00 w kaplicy Instytutu Mszy św. przewodniczył i wygłosił homilię o. Andrzej Ruszała, prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych.

Ojciec prof. Jerzy Gogola w referacie „Duchowość Dzieciątka Jezus u Świętych Karmelu terezjańskiego” przypomniał, że Karmel zawsze traktował tajemnicę Wcielenia oraz misterium Betlejem i Nazaretu jako szkołę życia duchowego opartego na elementarnych postawach, wynikających z pozytywnych cech dziecka takich jak: pokora, ubóstwo, ufność, miłość prostota.

O. dr Szczepan Praśkiewicz mówił na temat kultu Dzieciątka Jezus w Karmelu Terezjańskim w Polsce. Karmel w Polsce nie tylko zachowuje własne tradycje i zwyczaje adwentowe i bożonarodzeniowe, ale także czci Dzieciątko Jezus szczególnie 25 dnia miesiąca. Wspomniał też o bractwach Dzieciątka Jezus założonych przez karmelitów bosych.

Siostra Konrada Dubel KDzJ, zaprezentowała referat pt. „Dzieciątko Jezus w życiu i duchowości sł. B. o. Anzelma Gądka”. Od początku istnienia Bractwa Dzieciątka Jezus w Krakowie, odprawiał on nabożeństwo ku czci Praskiego Dzieciątka Jezus, w czasie którego głosił kazania dla licznie przybywających dzieci. Przetłumaczył na język polski modlitewnik, który zawiera tekst 12 tajemnic Drogi Betlejemskiej i napisał hymn bracki Królu mej duszy. Według nauki o. Anzelma, dziecięctwo duchowe nie jest tylko nabożeństwem do Dzieciątka; „nabożeństwo prowadzi do dziecięctwa, rozwija je i kształci na wzór synostwa Jezusowego.”

Siostra Bogdana Batog KDzJ w wystąpieniu „Miłość do Dzieciątka Jezus w życiu i działalności czcig. sł. B. Matki Teresy Kierocińskiej”, ukazała życie Matki Teresy jako wielkiej czcicielki Dzieciątka Jezus. Często z ust Matki Kierocińskiej wyrywały się akty uwielbienia Boga, promieniowała ideałem „małej drogi” duchowego dziecięctwa. Referat był ubogacony prezentacją multimedialną.

Druga część sesji była trójgłosem na temat współczesnych form kultu Dzieciątka Jezus i miała bardziej wymiar duszpasterski. Siostra Imelda Kwiatkowska KDzJ, zwróciła uwagę, że pod patronatem Dzieciątka Jezus siostry przy klasztorach Zgromadzenia prowadzą przedszkola, ochronki i świetlice, a przy parafiach bractwa Dzieciątka Jezus, spotkania formacyjne czcicieli Dzieciątka, konferencje biblijne o Ewangelii dzieciństwa Pana Jezusa, a także zapraszają na modlitwę do Dzieciątka Jezus każdego 25. dnia miesiąca nie tylko dzieci, ale i młode małżeństwa, i matki oczekujące potomstwa. Wielką radością jest posługa Sióstr w Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Pradze czeskiej.

Ks. dr Julian Kapłon, który reprezentował kustosza sanktuarium w Jodłowej, poinformował o historii kultu w tym pięknym miejscu diecezji tarnowskiej. Irena Witaszewska z Bractwa Dzieciątka Jezus z Rzeszowa-Fary dzieliła się doświadczeniem zakładania bractwa przy parafii. Tworzy się tam prawdziwe „sanktuarium” Praskiego Dzieciątka, gdzie licznie przybywają dzieci, młode małżeństwa i matki z nowym życiem pod sercem.

Podsumowania sesji dokonał o. prowincjał Andrzej Ruszała. Wyraził radość, że ciągle aktualny jest kult Dzieciątka Jezus i związana z nim droga duchowego dziecięctwa, czego wyrazem są choćby na nowo powstające Bractwa Praskiego Dzieciątka Jezus. Kult Dzieciątka Jezus i duszpasterstwo z nim związane jawi się też jako ważny środek w duszpasterstwie rodzin, które zwłaszcza we współczesnym świecie są przedmiotem różnych ideologicznych ataków. Na koniec zabrała głos M. Błażeja Stefańska, przełożona generalna Zgromadzenia i podziękowała wszystkim za udział w sesji. Spotkanie zakończył mini-koncert scholi sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus, które wykonały kilka utworów ku czci Dzieciątka Jezus.

Goście sesji zostali podjęci obiadem w refektarzu karmelitańskim klasztoru na Rakowickiej, za co wyrażają wdzięczność o. przeorowi Jarosławowi Janosze.

Siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus dziękują wszystkim uczestnikom sesji za udział i świadectwo miłości do Dzieciątka Jezus, które wspólnie uczcili w Roku duszpasterskim pod hasłem: „Wierzę w Syna Bożego”. Sesja wykazała, że kult Dzieciątka jest na nasze czasy. Odpowiada na potrzeby współczesnej rodziny zwłaszcza wobec dzisiejszych zagrożeniach młodego pokolenia.

Materiały z sesji w formie książkowej i audiowizualnej zostaną za jakiś czas udostępnione. Zamówienia można składać na adres: e-mail: [email protected] – tel. +48 728-302-374.

Za: www.karmel.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda